Lokala pressmeddelanden

December 2001

Konsum Värmland överklagar beslut från skattemyndighet

Konsum Värmland överklagar ett beslut från Regionskattekontoret i Karlstad. Bakgrunden till överklagandet är ...Read more

Storsatsning på Bergviksområdet i Karlstad!

Värmlands största externa handelscentra, Bergvik i Karlstad, kommer att få 28 000 kvm ny butiksyta oc...Read more

September 2001

Konsum Värmland bygger nytt i Kristinehamn för 75 Mkr!

– Beslutet att bygga en helt ny stormarknad i Kristinehamn är en storsatsning av föreningen. Totalt ber...Read more

Konsum Värmland består när Coop blir kooperationens nya varumärke

KF driver nu ett omfattande arbete för att lansera namnet Coop som huvudvarumärke. Förutom att KFs de...Read more

June 2001

GEMENSAMT JA TILL COOP NORDEN – KONSUM VÄRMLAND BESTÅR!

Dagligvaruverksamheterna i de tre nordiska konsumentkooperationerna i Danmark, Norge och Sverige läggs ...Read more

Konsum Ilanda blir Pekås! Konsum Värmland överför butiken på Ilanda, Karlstad till dotterföretaget PEKÅS.

Bakgrunden till beslutet är att PEKÅS-profilen är bättre anpassad till områdets nya förutsättningar främst...Read more

May 2001

LANDSHÖVDINGEN DELADE UT PLASTKASSE PENGAR TILL MILJÖN

Landshövding Ingemar Eliasson delade på onsdagen den 30 maj ut närmare 170 000 kronor ur Konsum Värmlands mil...Read more

March 2001

2000 var ett rekordstort investeringsår Konsum Värmland Investerade drygt 80 miljoner – med egna medel!

–         När man investerat för drygt 80 Mkr, redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på...Read more