Dina personuppgifter är viktiga för oss

För oss är det viktigt att de personuppgifter du som användare av Coops pressrum/Coops Matometer anförtror oss hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för hur vi hanterar dina personuppgifter.

Informationen riktar sig till dig som prenumererar på nyheter från Coops pressrum eller nyheter från sajten Matometern.se.

Vem ansvarar för dina personuppgifter

Både Coops pressrum och Matometern.se ägs av Coop Sverige AB och det är det bolag som ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras.

Så behandlas dina personuppgifter och varför

Dina personuppgifter i form av e-postadress samlas in när du väljer att prenumerera på nyheter från Coops pressrum eller Matomtern.se.

Dina personuppgifter sparas så länge de behövs. När uppgifterna inte längre är nödvändiga eller när du väljer att avsluta din prenumeration kommer vi att ta bort eller avidentifiera dem.

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen har du vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling till exempel direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vill du veta mer om hur Coop jobbar med att hantera personuppgifter läs mer här.