2000 var ett rekordstort investeringsår Konsum Värmland Investerade drygt 80 miljoner – med egna medel!

–         När man investerat för drygt 80 Mkr, redovisar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 38 Mkr, fördelar premier för ett värde på 25 Mkr, återbäring för 20 Mkr och har räntefritt arbetande kapital på 473 Mkr är det lätt att slå sig till ro. Den fällan ska vi inte hamna i. Aldrig någonsin har föreningen stått inför så stora framtidsutmaningar som nu, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Leif Olsson om verksamhetsåret 2000.

Investeringarna – som skett med egna medel – har medfört att en mängd butiker genomgått  om- eller utbyggnader. Som exempel kan nämnas Obs! Bergvik, Konsum Stormarknader i Hagfors, Arvika och Säffle, liksom Konsumbutikerna i Töcksfors, Koppom samt Kronoparken i Karlstad. Vidare har en ny optik öppnats i Karlstad City.

En stor del av föreningens 60-tal enheter har också utrustats med butiksbageri, förnyelse av IT-utrustningen och kylanläggningar.

Konsum Värmlands livsmedelsindustri – DC – har också fått sin del av kakan. Bl a har ett helt nytt KRAV-godkänt bageri öppnats, charkfabriken har utrustats med ny maskinell utrustning, på lagersidan har allt transportemballage bytts ut. Dessutom har nya kylförsedda transportbilar införskaffats.

Sist men inte minst förvärvades lågpriskedjan PEKÅS, som numera ingår som dotterbolag till Konsum Värmland.

–         Förvärvet av PEKÅS har inneburit positiva synergieffekter för Konsum Värmland. Inte minst med tanke på de volymökningar det fört med sig för Konsum Värmland DC. Vi har också med glädje kunnat konstatera en mycket god försäljningsutveckling.


Minskad marknad – ökad försäljning

Trots länets negativa befolkningsutveckling har försäljningen ökat. Under året uppgick den totala omsättningen till cirka 3 miljarder kronor. PEKÅS har tidigare haft brutet räkenskapsår, medan Konsum Värmland följt kalenderår. Med hänsyn till dessa faktorer blir den jämförbara ökningen 5 %. Den positiva utvecklingen förklaras dels av förvärvet av PEKÅS och dels av försäljningsutvecklingen vid produktionsanläggningarna. Med tanke på försäljningsbortfallet av Domus Karlstad betecknas den totala försäljningsutvecklingen som god.

–         Då Värmland är vår enda marknad är befolkningsutvecklingen vårt största hot. Att vi ändå ökar omsättningen år efter år tolkar vi så att vår lokala affärsidé är mer aktuell än någonsin.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

För att få en rättvis jämförelse mot föregående års resultat före bokslutsdispositioner och skatt måste man ta hänsyn till 1999 års koncerninterna- och externa fastighetsförsäljning på sammanlagt 169, 9 miljoner kronor. Tar man hänsyn till dessa faktorer uppgick 1999 års resultat till 67 Mkr att jämföra med årets 38 Mkr.

–         Detta är helt klart ett sämre redovisat resultat. Men då ska man i sammanhanget komma ihåg att vi investerat för 90 Mkr och ändå har ett räntefritt arbetande eget kapital på 473 Mkr. Detta är ett mycket bra utgångsläge för ett långsiktigt resultat och en fortsatt stark ekonomi.

101 965 medlemmar delar på 20 miljoner i återbäring och 25 miljoner i premier

Efter rekordåret 1999 då hela 8 682 nya medlemmar anslöt sig har tillströmningen fortsatt.

5 590 personer har anmält medlemskap. Detta innebär att Konsum Värmland har 101 965 medlemmar per den 31/12.

–         Premieprogrammet lockar framförallt yngre personer att söka medlemskap. Under 2000 har vi betalat ut premiecheckar till ett konsumentvärde som motsvarar 25 miljoner kronor.

Utöver premieprogrammet föreslår styrelsen och förvaltningsrådet föreningsstämman att 20 Mkr i form av återbäring ska tillbaka till medlemmarna. Detta motsvarar 1 procent på gjorda köp. (1999; 1,3 %.)

Framtiden

Inför framtiden planeras nya  projekt. Under våren påbörjas byggnation av en ny stormarknad i Kristinehamn. Man är också inblandad i en mängd projekt bl a i Bergvik och City i Karlstad samt i Charlottenberg och Sunne.

–         Befolkningsminskningen innebär en krympande marknad, konkurrenternas globalisering innebär nya aktörer med en ökad konkurrens som följd. Detta innebär att förnyelse- och investeringstakten måste fortsätta. Framför oss har vi den största investeringspuckeln någonsin.

–         Den senaste tiden har vi fått många signaler att konsumenten blir allt mer kvalitetsmedveten. Inte minst vad gäller mat- och matkvalitet. Vår unika ägandeform, den ekonomiska styrkan och möjligheten att anpassa oss efter lokala smakkrav, innebär att framtiden talar för oss, avslutar Leif Olsson.

– – –

För ytterligare information kontakta; VD Leif Olsson tel; 054-220100 eller informationschef Klas Olsson 054-220102 eller 070-6017152, E-post; info@konsumvarmland.se

 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Stockholm

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörerbåde i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. Matkassen från Stora Coop i Stockholm är billigast och kostar 2 310 kr där den dyraste kostar 2 811 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more
 • Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Matpriskollen: Coop Online har billigaste matkassen i Malmö

  Coop har den billigaste hemlevererade matkassen online av alla dagligvaruaktörer både i Stockholm och Malmö, enligt en ny undersökning från Matpriskollen. I Malmö är matkassen från Stora Coop billigast och kostar 2 288 kronor samtidigt som den dyraste kostar 2 711 kronor, enligt Matpriskollens undersökning. I undersökningen är Coops medlemsbonus, som kan ge nästan 7,5 procent i rabatt när man storhandlar för 10 000 kr/månad, inräknad.
  Read more