Storsatsning på Bergviksområdet i Karlstad!

Värmlands största externa handelscentra, Bergvik i Karlstad, kommer att få 28 000 kvm ny butiksyta och 700 nya parkeringsplatser – en investering på totalt 400 mkr.

Bakom satsningen står Konsum Värmland, ICA-handlarna AB och OK Värmland. Ett projekt som beräknas ge cirka 200 nya välkomna arbetstillfällen samt 100 arbetstillfällen under byggnationstiden.

Bergviksområdet, som invigdes 1982, har idag en totalyta på 25 000 kvm och cirka 1000 parkeringsplatser. På området verkar Konsum Värmland med Obs! Bergvik, OK Värmland och Ica med sitt nuvarande koncept MM. Dessutom finns det kompletterande handel såsom elektronik, systembolag, kläder, frisör och bensin.

  • Projektet betyder mycket för Värmlands attraktionskraft, inte minst som turistlän. Vi är därför övertygade att även övrig handel i länet kommer att gynnas av projektet säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Ett nytt köpcenter

Totalytan för centrat kommer efter utbyggnaden att uppgå till cirka 53 500 kvm, varav Obs! Bergvik blir oförändrad på 21 000 kvm och blivande ICA-Maxi kommer att få en totalyta på 10 250 kvm samt OK Värmland med 5 250 kvm. Till detta ska läggas en kompletterande shoppingdel med en yta på 16 500 kvm. Vilka aktörer som ska verka på den nya shoppingdelen är i dagsläget inte klart, men det kommer att röra sig om cirka 45 butiker.

För att en optimal genomströmning av centret ska uppnås är stormarknaderna placerade i en “ankarlösning” i förhållande till shoppingdelen. Centret ska hålla ett långt sammanhållet gångstråk från Obs! till ICA-Maxi avbrutet av generösa torgbildningar och aktivitetsplatser. Entréerna till centret är placerade med hänsyn till god parkeringstillgänglighet.

Även vägsystemet kring köpcentret kommer att byggas ut. Två nya cirkulationsplatser byggs med av- och påfartsramper till E-18, en cirkulationsplats byggs inne på området och fyra nya körfält på Bergviksvägen ska underlätta för kunderna.

Ombyggnaden av vägarna får de inblandade själva stå för. Notan beräknas sluta på 15 mkr.

  • Det är unikt att någon tar på sig hela kostnaden för vägnätet på det sätt vi, tillsammans med ICA och OK Värmland, gör. Samtidigt har vägsystemet varit “grundbulten” i hela projektet. Hade vi inte löst trafiksituationen hade det överhuvudtaget inte varit någon idé med utbyggnaden, menar Leif Olsson
  • Visserligen har vi samarbetat med byggprojektet men när vi drar igång det hela i slutet på 2003 kommer vi vara bistra konkurrenter, menar Mats Herner, etableringschef på ICA-handlarnas AB

För ytterligare information kontakta; Leif Olsson, VD Konsum Värmland 054-220100

Inge Persson, Disponent Obs! Bergvik 054-220210 eller 070-3124130

Inge Persson, Disponent Obs! Bergvik 054-220210 eller 070-3124130

Mats Herner, etableringschef ICA-handlarna AB 0303-57356 eller 070-5946003

Jan-Anders Börjesson, fastighetschef ICA Fastighet AB

Hans Ferner, VD OK Värmland 054-187140 eller 070-6483838

Klas Olsson, informationschef Konsum Värmland 054- 220102 eller 070-6017152