LANDSHÖVDINGEN DELADE UT PLASTKASSE PENGAR TILL MILJÖN

Landshövding Ingemar Eliasson delade på onsdagen den 30 maj ut närmare 170 000 kronor ur Konsum Värmlands miljöfond.

Två av de större priserna tilldelades Järnskogs framtidsgrupp för byggande av en Natur- lek- och djurpark i centrala Koppom, samt till ideella föreningen Ångrike i Torsby för anläggande av ett vindkraftverk i en planerad upplevelsepark i Oleby vid Fryken.

Konsum Värmlands miljöfond bildades 1994 och har till uppgift att stimulera miljöfrämjande åtgärder i Värmland. Som ordförande i fondens styrelse sitter Ingemar Eliasson. Dessutom ingår miljövårdskonsult Bo Thunberg, förvaltningsdirektör Anna Sandborgh och Konsum Värmlands styrelseordförande George Axelsson. Deras uppgift i styrelsen är bland annat att besluta vilka som ska få ta del av medlen. Fonden finansieras genom att fem öre av varje försåld bärkasse av plast skjuts till. Och faktum är att det blir gott om 5-öringar från ett 60-tal butiker under ett års tid. Under åren 1995-2001 har miljöfonden, tillsammans med årets

170 000 kronor, faktiskt delat ut närmare 1,4 Mkr till miljövänliga ändamål.

-Att främja Värmland och dess miljö ligger helt i linje med affärsidén och vår långsiktiga vision, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Djurpark i centrum

Ett av de större priserna på 44 000 kronor gick till Järnskogs framtidsgrupp i Koppom. Pengarna kommer att användas för att skapa en Natur- djur- och lekpark mitt i centrala Koppom – i en 7 hektar stor dalgång som tidigare varit hagmark med betande djur. Djuren i parken kommer att vara från utrotningshotade svenska lantraser. Vidare kommer strövområdet och lekparken att utvecklas.

-Det är ett spännande och för bygden säkert värdefullt projekt byalaget har framför sig. Ambitionen med att djuren i parken ska vara från utrotningshotade svenska lantraser bidrar till ökad förståelse för djurens sårbarhet samtidigt som det säkerställer arternas överlevnad, säger Konsum Värmlands miljösamordnare Ola Bergman som motivation till beslutet.

Upplevelsepark vid Fryken

45 000 kronor tilldelades också den ideella föreningen Ångrike. Föreningen bildades 1997 och har idag målsättningen att iordningställa en upplevelsepark i Oleby vid Fryken och Fryksdalsbanan. Projektet består av tre ben; återuppbyggnad av ortens skogsindustriella kultur, ångteknik med forskning samt miljö med nyttjande av vind- och solenergi för drift av olika verksamheter inom upplevelseparken. De tilldelade pengarna ska användas för att anlägga ett vindkraftverk som på ett pedagogiskt sätt förklarar alternativa energikällor.

-Det är ett beundransvärt arbete som den ideella föreningen genomfört. Dessutom    finns ambitionen att på ett pedagogiskt och enkelt sätt förklara meningen med alternativa energikällor, menar Ola Bergman.

 

Trollhagar och skolor

Dessutom tilldelades EvaAnna Scutzer 10 000 kronor för utveckling av förskoleverksamhet i syfte att erhålla ökad förståelse för naturen. 15 000 kronor gick till Nysäters skola, 5 000 kronor gick till Högboda byalag, 15 000 kronor gick till Styckåsskolan i Arvika, 7 000 kronor till Romstad förskola i Karlstad och slutligen gick 10 000 kronor till Sunds förskola i Säffle. Pengar som ska gå till olika projekt främst för att öka miljömedvetenheten bland barn och ungdom. Dessutom förs 83 000 kronor över till nästa års miljöpriser.

-Genom överföringen får vi möjlighet att dela ut ännu mer pengar under nästa år. Redan nu har vi fått signaler om att många spännande miljöprojekt är på gång, avslutar Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

– – –

För ytterligare upplysningar kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-22 01 02 (070-6017152) eller miljösamordnare Ola Bergman 054-22 01 21 eller VD Leif Olsson 054-22 00 00

Pressmeddelandet har skickats till; Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad, Radio Värmland, Tvärsnytt, TV 4 Värmland.

Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad, Radio Värmland, Tvärsnytt, TV 4 Värmland.