Konsum Värmland överklagar beslut från skattemyndighet

Konsum Värmland överklagar ett beslut från Regionskattekontoret i Karlstad.

Bakgrunden till överklagandet är Regionskattekontoret fattat ett omprövningsbeslut som avser föreningens försäljning av egna fastigheter till dotterföretag.

Fastighetsöverlåtelser av det här slaget var vanligt förekommande på grund av indexreglerna vid fastighetsförsäljning förändrades under 1999. För Konsum Värmlands del kan beslutet komma att innebära tillkommande skatt på 33 Mkr.

Då tolkningen av lagstiftningen är oklar kommer frågan att prövas i högre instans. Föreningen kommer att driva frågan tillsammans med expertis inom området och hyser goda förhoppningar om ett positivt beslut. Det kan dröja flera år innan ärendet är avslutat.

 • Nypremiär för nya Coop Koppom

  Nypremiär för nya Coop Koppom

  Coop Värmland fortsätter sin ombyggnadsturné med nypremiärer för de nya formaten. Denna gång var turen kommen till Koppom, en ort belägen mellan Arvika och norska gränsen att få en n...
  Läs mer
 • Coop Nord minskar matsvinnet med app

  Coop Nord minskar matsvinnet med app

  Coop Nord tar ännu ett steg för minskat matsvinn genom ett samarbetsavtal med Foodtech-företaget Deligate. Med en app som stöd kan butikerna enklare hantera datum på varorna och minska mängden som kastas.
  Läs mer