Konsum Värmland överklagar beslut från skattemyndighet

Konsum Värmland överklagar ett beslut från Regionskattekontoret i Karlstad.

Bakgrunden till överklagandet är Regionskattekontoret fattat ett omprövningsbeslut som avser föreningens försäljning av egna fastigheter till dotterföretag.

Fastighetsöverlåtelser av det här slaget var vanligt förekommande på grund av indexreglerna vid fastighetsförsäljning förändrades under 1999. För Konsum Värmlands del kan beslutet komma att innebära tillkommande skatt på 33 Mkr.

Då tolkningen av lagstiftningen är oklar kommer frågan att prövas i högre instans. Föreningen kommer att driva frågan tillsammans med expertis inom området och hyser goda förhoppningar om ett positivt beslut. Det kan dröja flera år innan ärendet är avslutat.

 • Coop Värmland tar över fyra Nettobutiker

  Sedan tidigare har Coop Vardagshandel, som driver landets Nettobutiker, meddelat att butikerna pausas från den sista juni. Efter förhandlingar mellan Coop Värmland och Coop Butiker oc...
  Läs mer
 • Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Coop Butiker & Stormarknader är ett av de offensivaste företagen inom svensk handel när det gäller att etablera nya butiker. Med hjälp av smart geodata från Prospect Mapping kommer etableringsbesluten nu att gå ännu snabbare samtidigt som de befintliga butikerna kommer kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån varje lokal marknad.
  Läs mer