Konsum Värmland överklagar beslut från skattemyndighet

Konsum Värmland överklagar ett beslut från Regionskattekontoret i Karlstad.

Bakgrunden till överklagandet är Regionskattekontoret fattat ett omprövningsbeslut som avser föreningens försäljning av egna fastigheter till dotterföretag.

Fastighetsöverlåtelser av det här slaget var vanligt förekommande på grund av indexreglerna vid fastighetsförsäljning förändrades under 1999. För Konsum Värmlands del kan beslutet komma att innebära tillkommande skatt på 33 Mkr.

Då tolkningen av lagstiftningen är oklar kommer frågan att prövas i högre instans. Föreningen kommer att driva frågan tillsammans med expertis inom området och hyser goda förhoppningar om ett positivt beslut. Det kan dröja flera år innan ärendet är avslutat.

 • Coop öppnar efterlängtad butik i Borstahusen

  Coop öppnar efterlängtad butik i Borstahusen

  Nu är det klart att Coop öppnar en ny butik i Borstahusen i nordvästra Landskrona. Butiken får ett attraktivt läge i den nya stadsdelen Norra Borstahusen och väntas bli ett välkommet tillskott i området. Den nya butiken planeras öppna under andra halvåret 2020.
  Läs mer
 • Coop gör comeback med ny stormarknad i Burlöv

  Coop gör comeback med ny stormarknad i Burlöv

  Vintern 2020 slås portarna upp till en ny Stora Coop vid infarten till Burlöv Center. Den nya butiken kommer att erbjuda ett brett sortiment av färskvaror samtidigt som nya innovativa sätt att handla mat på kommer att erbjudas. Stora Coop Burlöv får ett attraktivt läge samtidigt som den nya digitala kundens behov kommer att tillgodoses.
  Läs mer