Träffa Coop och KF i Almedalen

Träffa Coop och KF i Almedalen

På söndag börjar Almedalen 2022. Coop och KF finns på plats för att diskutera och debattera vägen framåt mot en mer hållbar livsmedelskedja och en robust livsmedelsförsörjning. Vi ser fram emot en vecka med många möten och samtal.    

Ett flertal representanter från Coop och KF kommer att vara i Visby och delta i program som arrangeras av intresseorganisationer och företag. På följande seminarium kommer du att kunna träffa oss: 

Måndag 4 juli

08.00 – Världens första metangasreducerade kött – hur går det till?! 

Besök på Ejmunds Gård i Roma där Märta Norman, ägare till gården, visar hur det går till när man skapar metanreducerat kött. Se hur tjurar matats med en svensk alg, se hur metanreduktionen gått till på gården, och lär dig hur metanutsläppen från idisslande djur kan minskas med hjälp av en innovation från svenskt startupföretag. 

Medverkar gör Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och kvalitet Coop Sverige och representanter för Volta Greentech och Protos. 

10.00  – Hur övergår vi till hållbara flergångsförpackningar och retursystem för hämtmat och dryck? 

Take-awaybranschen i Sverige växer snabbt. Dagens väl utvecklade teknologier för god lagerhållning, snabb transport och uppvärmning gör att färdigmat kan behålla mycket av både färskhet och näringsinnehåll. Samhällsutmaningen ligger i det växande berg av engångsförpackningar som varken återanvänds eller återvinns. Coop, Stora Enso och Sustainable Innovation presenterar slutsatserna av det projekt som genomförts för att samla branschen för att möta kommande lagkrav för take away förpackningar. Framöver kommer den som tillhandahåller mat och dryck för take away i engångsförpackningar behöva erbjuda ett roterande system med flergångsförpackningar. 

Medverkar gör Lena Nohrstedt, Hållbarhetsstrateg, Coop Sverige, Markus Wahlgren, Stormarknadschef vid Stora Coop Visby samt representanter för Sustainable Innovation, StoraEnso samt TINT. 

Tisdag 5 juli 

09.00 – Samtal om omställningen av transportsektorn – vad får omställningen kosta? 

Det finns en bred samsyn om att de fossila drivmedlen kommer att försvinna, och att de flesta fordon kommer att drivas av förnybara drivmedel av olika slag. De senaste årens pandemi, Rysslands invasion av Ukraina och en ökad reduktionsplikt har lett till en ökad efterfrågan och priser på drivmedel med risk för lägre klimatambitioner som följd. Panelen kommer att diskutera var smärtgränsen går när det gäller att nå uppsatta klimatmål för transporterna.  

Medverkar gör Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och kvalitet Coop Sverige, riksdagspolitiker (S) samt representanter för OKQ8, Volvo samt MRF/Assistancekåren.  

15.15 – Säkerhetskedjan. Det viktigaste för en motståndskraftig verksamhet och samhälle 

Digitaliseringen har öppnat för positiva möjligheter men har också skapat en sårbarhet, då information ofta är sammankopplad och uppkopplad. I sin transformationsresa behöver verksamheter ha ett tydligt säkerhetsperspektiv på sin agenda och en beredskap för cyberattacker och IT-säkerhetsincidenter.  

Medverkar gör Anna Wennerstrand, kommunikationschef Kooperativa förbundet (KF) samt representanter för MSB, Combitech och Vinnova.  

Onsdag 6 juli 

12.15 – Blå mat- vilka förutsättningar finns för hållbar blå mat från Östersjön och på land?  

För att klara framtidens matförsörjning behöver vi äta mer hållbar sjömat, både från havet och genom vattenbruk på land. Vilka förutsättningar krävs för hållbar mat från Östersjön? 

Medverkar gör Sofia Strandberg, Hållbarhetsstrateg, Coop Sverige samt representanter för Blå mat – centrum för framtidens sjömat, Uppsala universitet/Blått Centrum Gotland, SLI, Länsstyrelsen Gotland samt Axfood.

Lunchtid – servering av burgare gjord på Braxen 

I samband med Östersjödagen, som är en del av Almedalsveckan, bjuder Coop på burgare gjorda av färs på fisken Braxen. Maten tillagas av Sara Begner, provkökschef Coop och Ulrika Brydling, projektledare och hållbarhetsstrateg på Coop.

13.30 – Behövs det mer politik för att minska matsvinnet? 

Hundratusentals ton fullt ätbar mat slängs i Sverige varje år. Trots att matsvinnet har diskuterats och debatterats i flera år fortsätter det inte att minska i den takt som behövs. Behövs det mer politik, styrmedel, lagar och regler för att få bukt med svinnet eller räcker det med frivillighet och dialog?  

Medverkar gör Markus Wahlgren, Stormarknadschef Stora Coop Visby samt representanter för SLU, riksdags- och kommunpolitiker, Hotel Stelor Gotland och från matsvinnet.se. 

16.00 Social hållbarhet på allas agenda 

Nya regelverk kräver att näringslivet redovisar sina sociala bidrag. Politikerna är måna om att näringslivet ska med på tåget och den sociala dimensionen kan inte längre lämnas åt den offentliga sektorn. Är vi redo att ändra på det? Lösningarna på dagens komplexa samhällsutmaningar kräver samskapande – inte bara samarbeten – mellan samhällets tre sektorer – offentlig sektor, näringsliv och den idéburna sektorn. 

Medverkar gör Charlotta Szczpanowski, Chef för Hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige samt representanter för SSAB, Svenska Röda Korset, Oxfam, PwC samt Brunswick Real Estate. 

 

Hör av dig om du vill ha mer information
Vill du mötas upp i Visby eller har du frågor om Coops närvaro i Almedalen? Kontakta: Therese Knapp, therese.knapp@coop.se, tele: 076 105 78 11.