Ny undersökning: Grönt när Way Out Wests publik får välja

Ny undersökning: Grönt när Way Out Wests publik får välja

Om hela Sverige vore som besökarna på festivalen Way Out West skulle vi äta betydligt mindre kött och mer ekologisk mat. Nästan fyra gånger så många besökare på Way Out West som allmänheten väljer bort kött. Besökare på Way Out West köper i större utsträckning än allmänheten av företag som arbetar aktivt med hållbarhet. Det säger en undersökning gjord av Demoskop på uppdrag av Coop.

– Yngre människor gör mer hållbara val och har höga förväntningar på att företag arbetar aktivt med hållbarhet. Det är ljuv musik för oss och vi måste möta de högt ställda förväntningarna – för allas skull, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Stora skillnader mellan besökare på Way Out West och allmänheten

Coop har givit Demoskop i uppdrag att jämföra Way Out West-besökare och allmänheten i frågor om köttkonsumtion, hållbarhet, matsvinn och ekologiskt. Nästan fyra gånger så många Way Out West-besökare (23 procent) som allmänheten (6 procent) äter varken rött kött, kyckling eller fisk. Av de kvinnliga besökarna på Way Out West äter 51 procent kött, och 80 procent av de manliga besökarna säger att de äter kött.

Hållbarhet viktigt för Way Out West-publiken, speciellt när man handlar mat

Det är viktigare för Way Out West-besökare än för allmänheten att företagen de handlar av företag som arbetar aktivt med hållbarhet. Det är extra viktigt med hållbarhetsfrågor för hälften av allmänheten vid val av livsmedelsbutik. För 6 av 10 Way Out West-besökare spelar hållbarhet roll när de väljer livsmedelsbutik. 78 procent av Way Out West-besökare väljer ekologiskt alltid eller ofta, medan siffran bland allmänheten landar på 44 procent.

Kvinnor mer medvetna om matsvinn

4 av 10 slänger rester från tallriken varje vecka. Bland allmänheten är kvinnor (38 procent) mer benägna än männen (30 procent) att planera måltider bättre för att minska matsvinn. Bland allmänheten är män (19 procent) mindre villiga än kvinnor (29 procent) avseende att bli bättre på att laga mat av rester. Samma trend gäller för kvinnliga och manliga Way Out West-besökare.

Way Out West:

 • 23 procent äter varken rött kött, kyckling eller fisk
 • Av de kvinnliga besökarna på Way Out West äter 51 procent kött och 80 procent av de manliga besökarna säger att de äter kött
 • 6 av 10 tycker aktivt hållbarhetsarbete är viktigt vid val av livsmedelsbutik
 • 79 procent anger att aktivt hållbarhetsarbete är viktigt vid val av företag de handlar från
 • 7 av 10 förknippar hållbarhet med socialt ansvarstagande, i åldern 15-25 år är den andelen 8 av 10
 • Djurvälfärd som en del av hållbarhet har den starkaste kopplingen för åldersgruppen 26-35 år
 • 78 procent väljer ekologiskt alltid eller ofta

Allmänheten:

 • 6 procent äter varken rött kött, kyckling eller fisk
 • 63 procent anser att hållbarhet är viktigt vid val av företag man handlar av
 • 44 procent väljer ekologiskt alltid eller ofta
 • Kvinnor är mer benägna (38 procent) än männen (30 procent) att planera måltider bättre för att minska matsvinn.
 • Män är mindre villiga (19 procent) än kvinnor (29 procent) avseende att bli bättre på att laga mat av rester.
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Demoskop i två målgrupper. I målgruppen tidigare Way Out West-besökare har 531 personer intervjuats via internetformulär. 1006 personer i målgruppen den svenska allmänheten 15-60 år har intervjuats i internetintervjuer via en rekryterad webbpanel. Resultatet för allmänheten har vägts med avseende på kön och ålder. Undersökningen genomfördes 20-27 juni 2017. Coop är en av huvudsponsorerna till Way Out West för andra året i rad.

Läs mer om undersökningen och Coops närvaro på Way Out West här.

För mer information, kontakta
Coops pressjour 010-743 13 13