Miljön vinnare när Coop ökar tågtransporterna

Miljön vinnare när Coop ökar tågtransporterna

Ytterligare 5 000 lastbilstransporter försvinner från vägarna när Coop nu satsar på att transportera ännu mer av sina varor på räls. Nästan en och en halv kilometer tåg fraktar nu 2 600 ton varor ut till butikerna varje dag.

Den nya satsningen på tåg innebär att utsläppen från transporterna minskar med ytterligare 2 900 ton koldioxid årligen. Totalt ersätter Coops varutransporter med tåg närmare 17 000 lastbilstransporter varje år.

Att transportera varor är dagligvaruhandelns blodomlopp, och vi på Coop är mycket stolta över att vara den enda aktören i vår bransch som transporterar en stor andel av våra varor på tåg, säger Peter Rosendahl, Transportdirektör på Coop.

Tre tåg med vardera 13 vagnar – totalt 1 400 meter tåg – transporterar i och med den nya satsningen varor mellan varuterminalen i Bro, väster om Stockholm, och Malmö. Det handlar om både kyld, fryst och rumstempererad mat, liksom andra varor.

Totalt handlar det om 2 600 ton varor per dag.

Tågtransporterna sparar både pengar och miljö, och skapar ekonomisk och ekologisk nytta för våra kunder. I och med den nya satsningen kommer vi att öka kapaciteten rejält, något som kommer till stor nytta nu när vi utökat antalet butiker, säger Peter Rosendahl.

Fakta:

  • Coop har använt sig av varutransporter med tåg sedan 2009. 
  • I och med den nya satsningen ökar tågkapaciteten med 44,5%.
  • Tågtransporterna ersätter nu totalt nästan 17 000 lastbilstransporter per år, och innebär att man undviker utsläpp av koldioxid med 9 600 ton årligen. Det motsvarar ungefär 20 procent av den klimatpåverkan som Coop mäter och rapporterar.
  • Tågen startar på Coops terminal för koloniala varor i Bro där trailer lastas på tåget med förutom koloniala även färska och frysta varor från terminalerna i Västerås och Enköping. Tågen går söderut till Malmö via Alvesta (Växjö) för omlastning och distribution ut till Coops butiker i södra Sverige. Under dagen samlas varor in från Coops leverantörer för att vända tillbaka med nordgående tåg till Bro och vidare till de andra terminalerna i Mälardalen.