Hemmabagaren är tydlig – jag bakar den godaste kladdkakan

Hemmabagaren är tydlig – jag bakar den godaste kladdkakan

Vem bakar den godaste kladdkakan? Coops Matometer har inför Kladdkakans dag ställt frågan till drygt 1000 personer. Undersökningens visar på gott självförtroende – var fjärde uppger att de själva är den som bakar den godaste kladdkakan. Det råder heller inga tvivel om vad man helst äter till kladdkakan, en majoritet av de tillfrågade svarar grädde.

Onsdag den 7:e november är det Kladdkakans dag, en kaka som är enkel att göra och erbjuds i många olika varianter. För att få en bild av svenskens relation till kladdkakan har Coops Matometer tagit hjälp av Demoskop och ställt ett antal frågor till en representativ grupp på 1 125 personer i åldern 16-75 år.

Vem bakar den godaste kladdkakan?
En fjärdedel av de tillfrågade i undersökningen anser att de själva bakar den godaste kladdkakan. Däremot visar undersökningen att det endast är 11 procent av männen som angett sig själva. Männen tycker istället att deras partner bakar den godaste kladdkakan, vilket nästan 3 av 10 angett. För kvinnorna är förhållandena de omvända. Bara 3 procent har angett sin partner. 36 procent tycker däremot att de själva bakar den godaste kladdkakan. Nära en fjärdedel av de i åldern 46-55 framhåller vännernas kladdkakor som de mest delikata. De som uppger att de hittar den godaste kladdkakan i dagligvarubutiken är personer i åldern 66-75.

Det här äter man till kladdkakan
Om man ska ha ett tillbehör till kladdkakan, antingen på eller vid sidan om, så svarar majoriteten av de tillfrågade att de helst vill ha grädde (51 procent). Grädde som tillbehör till kladdkakan är som starkast bland personer åldern 16-25, vilket 3 av 5 i den gruppen angett. 22 procent av de tillfrågade i undersökningen vill ha glass till sin kladdkaka, vilket de yngre föredrar i större utsträckning. 1 av 10 vill ha bär till sin kladdkaka, men bär är mer populärt bland kvinnor, då 16 procent svarat att de vill ha det till sin kladdkaka. Bara 1 av 20 vill äta kladdkakan som den är utan något till.

Vem bakar den godaste kladdkakan?

 1. Jag 24%
 2. Min partner 16%
 3. En av mina kompisar 11%
 4. Min dagligvarubutik 10%

Vad äter du helst till din kladdkaka, på eller vid sidan om?

 1. Grädde 51%
 2. Glass 22%
 3. Bär 11%
 4. Som den är utan något på 5%

Slutsatser från undersökningen:

 • 29 % av männen och 3 % av kvinnorna svarar att deras partner bakar den godaste kladdkakan.
 • 24 % av de tillfrågade i åldern 46-55 anser att en av deras kompisar bakar den godaste kladdkakan samtidigt som 23% i samma grupp svarat att de själva gör det.
 • 23 % i åldern 66-75 svarar att dagligvarubutiken har den godaste kladdkakan.
 • 61 % av tillfrågade personer i åldern 16-25 vill helst ha grädde till sin kladdkaka.

Ett enkelt och gott recept på kladdkaka från Coop.se
https://www.coop.se/recept/kladdkaka/

För mer information kontakta:
Coops presstjänst: 010-743 13 13

Om Coops Matometer:
Coops Matometer är Sveriges största undersökning om vad människor i Sverige äter till vardags och utgör i dagsläget av en databas med information om mer än 450 000 måltider. Undersökningen görs av Coop tillsammans med Demoskop. Matometerns databas uppdateras varje vecka med 6 000 nya måltider från en riksrepresentativ grupp i åldern 16-75 med information om vad de äter, när de äter och vem som äter.

 • Så äter vi 2050

  Så äter vi 2050

  Maten har en stor påverkan både på hur vi själva och planeten mår. Men hur kommer vi att äta i framtiden? Coop har i samband med utställningen ”Framtidens Mat & Dryck” på Spritmuseum tagit fram en prognos på hur vi kommer äta 2050. Analysen bygger på data från mer än 500 000 måltider och 90 000 intervjuer från Coops Matometer.
  Läs mer
 • Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

  Nytt år, nya möjligheter. Många svenskar ser ett nytt år som ett bra tillfälle att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor. En undersökning bland 1 300 svenskar som genomförts på uppdrag av Coops Matometer visar tydligt att fler personer i storstadsområden och fler kvinnor än män vill ändra något med sina matvanor. Det vanligaste är att man vill äta mindre sötsaker, och hela fyra av fem tillfrågade tror också att de kommer att lyckas med sin förändring i det nya året.
  Läs mer