Coop höjer ambitionen för sin klimatpåverkan; 25 procent av utsläppen från maten ska bort till 2026

Coop höjer ambitionen för sin klimatpåverkan; 25 procent av utsläppen från maten ska bort till 2026

Halvering av utsläppen av växthusgaser från Coops egen verksamhet och 25 procents minskning av klimatpåverkan från maten som Coop säljer till år 2026. Det är två av Coops nya klimatmål. Coop höjer nu ambitionen för sitt arbete för minskad klimatpåverkan med fyra övergripande klimatmål. Målen har godkänts av Science Based Targets och validerade att vara i linje med vad Coop behöver göra för att bidra till att jordens uppvärmning begränsas till max 1,5 grader.

– Att erbjuda hållbart producerad mat i en verksamhet med så litet klimatavtryck som möjligt är en strategisk prioritering för Coop. Vi har i många år arbetat målmedvetet för att succesivt minska klimatutsläppen från vår verksamhet. Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare med nya klimatmål som spänner över hela Coops verksamhet. Vi har satt utmanande mål som ska minska klimatutsläppen från vår egen verksamhet men även påverka våra leverantörer och våra varor i butik, säger Charlotta Szczepanowski, Kvalitets- och hållbarhetschef, Coop Sverige.

Coop har genomfört en grundlig analys av klimatutsläppen som uppstår i verksamhetens hela värdekedja; från produktion av varor till transport, lagerhållning och vidare till försäljning i butik och online. Den allra största klimatpåverkan kommer från tillverkningen av de livsmedel och övriga varor som säljs. Därefter kommer avfall i butik och lager, förpackningar samt transporter.

– Vi ska fortsatt minska vår klimatpåverkan inom alla områden men vi kommer framöver att lägga extra fokus på där vi gör störst skillnad, nämligen inom vilka varor vi säljer. I och med lanseringen av hållbarhetsdeklarationen tidigare i år har vi redan påbörjat vårt samarbete med våra leverantörer för att sänka hållbarhetsavtrycket på varorna i butik. Det samarbetet kommer bli än viktigare framåt. Hållbarhetsdeklarationen är också ett av våra sätt att göra det enklare för våra kunder att äta mer hållbart, säger Charlotta Szczepanowski.

Coops klimatmål är satta i linje med Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och har godkänts och validerats av det internationella samarbetet Science Based Targets.

Coops klimatmål 

Coops nya klimatmål omfattar utsläpp som sker inom alla butiker, terminaler, kontor, transport, inom onlinehandel samt när produkter produceras. Samtliga mål ska uppnås till 2026. Basåret är 2019.

  • 50% minskning av utsläpp av växthusgaser från egen verksamhet.
    I egen verksamhet omfattas el, värme och köldmedia i våra butiker, lager och kontor. All el ska även vara förnybar.
  • 25% minskning av utsläpp av växthusgaser från vår indirekta verksamhet.
    Här inkluderas exempelvis transporter, avfall, tjänsteresor och reklamutskick.
  • 67% av Coops leverantörer ska ha satt egna klimatmål i enlighet med Science Based Targets senast 2026.
  • 25% minskning av klimatpåverkan från maten vi säljer. Detta mål mäts i kg koldioxidekvivalenter per kg produkt.

Om Science Based Targets 

Science Based Target Initiative är ett internationellt samarbete mellan UN Global Compact, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och Carbon Disclosure Project . De företag och organisationer som sätter klimatmål inom ramen för Science Based Target åtar sig att uppfylla Parisavtalets mål om att inte öka jordens medeltemperatur med mer än 1,5 grader. För att kunna sätta mål inom Science Based Target behövs en genomgång av företagets utsläpp genom hela värdekedjan.

Länkar för mer information

Om vetenskapligt baserade klimatmål, Science Based Targets.

Om Coops hållbarhetsdeklaration.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se