Coop pilottestar spårning av tonfisk via blockkedjan

Coop pilottestar spårning av tonfisk via blockkedjan

Coop kommer under 2021 att pilottesta blockkedjeteknik och full spårbarhet via QR-koder på tonfisk på burk. Det innebär att Coops kunder kan skanna en QR-kod med sin smartphone och följa tonfiskens resa från hav till hylla.

En produkts resa från hav till butikshyllor kan vara komplex och svår att förklara för kunderna.

Med hjälp av blockkedjeteknik; en decentraliserad databas där information registreras permanent i kronologisk ordning, kan Coops kunder följa tonfiskens resa. Man skannar en QR-kod på varan med sin smartphone som automatiskt öppnar en webbsida där kunden får information om leveranskedjan.

– Transparens i hela vår produktkedja är otroligt viktigt och nu tar vi ytterligare ett steg framåt genom att göra tonfiskens resa tillgänglig för våra kunder med blockkedjeteknik. Det är ett stort steg i branschen och genom att ge våra kunder värdefull information kan de göra mer informerade val, säger Åsa Wickholm, chef för egna varumärken på Coop Sverige och fortsätter:

– Spårningen i blockkedjan ger inte bara ökad transparens för kunderna, utan skapar också ett ökat incitament för hållbar produktion under hela tonfiskens resa.

Inledningsvis kommer blockkedjetekniken att testas på Coops MSC-märkta tonfisk, som kommer att säljas i Coops butiker. Coop tittar även vidare på vilka andra produktgrupper där tekniken kan göra skillnad för leveranskedja och kunder.

Mer information:

 • Plattformen Provenance tillhandahåller ”bevispunkter”, vilket innebär information som har verifierats av en tredje part så som MSC och SA8000 som är en standard för socialt ansvar.
 • Bevispunkter sparas i en blockkedja som en permanent, offentlig post.
 • På plattformen kan konsumenterna ange en ”burkkod” för att se hela resan för den specifika tonfiskburken.
 • QR är en förkortning för Quick Response. QR-koden liknar en streckkod och i vårt fall innehåller QR-koden en webbadress och är enkel att generera.
 • Intresserad av att få ytterligare koll om matens ursprung och påverkan på planeten och samhället? Coops hållbarhetsdeklarationer visar varans hållbarhetsavtryck inom tio olika områden. Du kan se den genom att scanna varans streckkod direkt i mobilen, med apparna Coop eller Scan and Pay.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se 

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Miljöpris till Coops satsning på fossilfria transporter

  Miljöpris till Coops satsning på fossilfria transporter

  Eskilstuna kommun delar årligen ut ett miljöpris för att uppmuntra till insatser som långsiktigt främjar miljön i kommunen. Årets miljöpris tilldelas Coop för dess nya varuterminal som ligger i Eskilstuna och Coops satsningar på transporter på tåg. Priset delades ut i samband med Världsmiljödagen.   
  Read more