Coop Norrbotten vill öka länets självförsörjningsgrad

Coop Norrbotten vill öka länets självförsörjningsgrad

Coop Norrbotten vill förändra och förbättra spelplanen för Norrbottens livsmedelssektor och startar därför ett investeringsbolag som ett eget fristående dotterbolag med namnet CN Invest.     

– Vi vill öka möjligheterna för nya entreprenörer och redan etablerade att förverkliga sina projekt inom livsmedelssektorn i Norrbotten, förklarar Coop Norrbottens vd Peter Fjällborg. Coop Norrbotten har sedan början av 1900-talet arbetat för att stärka utvecklingen i Norrbotten och stöttat den lokala och regionala livsmedelsproduktionen. Detta initiativ blir ytterligare ett steg i vår långsiktiga vision om att skapa ett Grönare och Starkare Norrbotten för kommande generationer.

På kort tid har Sveriges och Norrbottens självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel drastiskt försämrats. Alltmer åkermark sätts i träda, cirka 10 000 hektar bara i vårt län. Ökande import och allt färre lokala regionala producenter leder till en alltmer ohållbar situation. Läget är mer eller mindre akut.

Att bli mer självförsörjande handlar om att erbjuda en hållbar livsmedelskedja, ge invånare i länet en möjlighet att välja bra och hälsosam mat utan att förflytta miljöpåverkan utanför Sveriges gränser och att öka nyttjandegraden av de naturgivna resurser vi har i regionen.

För tjugo år sedan var Norrbotten självförsörjande till femtio procent. Sedan dess har vår självförsörjningsgrad mer än halverats, i takt med globalisering och ökad import. Peter Fjällborg, vd på Coop Norrbotten tycker dock att det finns goda möjligheter till att vända den utvecklingen.

– Via vårt investmentbolag vill vi utveckla fler regionala livsmedelsproducenter och öka graden av självförsörjning i länet. Genom CN Invest ska kapital och kompetens bidra till att fler kan satsa och utveckla sin verksamhet eller för den delen starta ny verksamhet inom livsmedelssektorn.

Vi utgår från Sveriges Livsmedelsstrategi och anpassar den till Norrbotten, CN Invest ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela länet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel

– I Norrbotten finns det goda förutsättningar. Vi har en lång historik inom livsmedelsproduktion med fina traditioner och skickliga yrkesmän, ett väl utbyggt transportsystem och konsumenter som många gånger hellre väljer lokal mat än ett billigare alternativ. Vi behöver också tillgodose utbildningsbehovet där livsmedelsindustrins fortsatta expansion är beroende av möjligheterna att rekrytera och vidareutbilda personal på alla nivåer.

CN Invest kan bidra till att öka företagens risktagande, kapa kostnader, effektivisera satsningar och öka externa samarbeten. Det långsiktiga målet är att bryta den negativa utvecklingen i länet och bidra till att regionen ökar sin självförsörjningsgrad.

– Vi tycker att det är viktigt att Norrbottens konsumenter får ett bredare och mer varierat lokalt sortiment. Genom CN Invest kan vi bidra till att fler konsumenter får möjligheten att välja hållbara och lokalproducerade livsmedelsprodukter, avslutar Peter.

För ytterligare frågor kontakta:

Peter Fjällborg, vd Coop Norrbotten

Tel: 010-74 74 202/070-212 68 76

E-post: peter.fjallborg@coopnorrbotten.se

Fakta

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av drygt 147 000 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 45 butiker/stormarknader inklusive 3 Bolist, ca 700 årsanställda samt en bruttoomsättning på drygt 3 miljarder kronor. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.
www.coopnorrbotten.se