Värmlandsägda även i framtiden då PEKÅS blir helägt dotterbolag till Konsum Värmland!

Den värmländska detaljhandelskedjan PEKÅS blir ett helägt dotterbolag i Konsum Värmland. Namnet PEKÅS med dess sex butiker kommer dock att leva kvar och vidareutvecklas i Konsum Värmlands regi. Affären träffades av Konsum Värmlands styrelse och nuvarande ägaren Per-Inge Karlsson under lördagen.

Genom övertagandet skapar Konsum Värmland bättre förutsättningar att fortsätta bedriva en lokal detaljhandel. Detta är inte minst viktigt för att bibehålla arbetstillfällen i Värmland. Den egna livsmedelsindustrin i Karlstad (DC) får större volymer som möjliggör effektiviseringar, bättre utbud och service för konsumenterna. Affären är uppseendeväckande med tanke på allt som hänt på dagligvarumarknaden den senaste tiden. Bland annat har ICA-handlarna ingått partnerskap med holländska detaljhandelsjätten Ahold.
Vidare har Hemköp, Spar, D&D (tidigare Dagab) gått samman och bildat en stor nordisk börsnoterad dagligvarukoncern.

Övertagandet gör oss mer konkurrenskraftiga mot våra multinationella konkurrenter. Vi vill bevisa att det går att bedriva en effektiv och lönsam verksamhet som ändå kan tillfredsställa lokala smakkrav, säger Konsum Värmlands VD Leif Olsson.

Namnet lever kvar
PEKÅS, med cirka 70 anställda och en omsättning på 300 Mkr, består av sex butiker i Värmland; Rud och Viken i Karlstad, Torsby, Hagfors, Filipstad och Sunne. Dessutom finns huvudkontor och lager vid Ilanda, strax utanför Karlstad. Kedjan, som idag är ansluten till D&D, har byggts upp av ägaren Per-Inge Karlsson och hans familj. Tack vare en strategisk expansion i kombination med en hög investerings- och skötselnivå har butikerna genom åren skapat ett högt anseende, god ekonomi och en tydlig profil.

För att utveckla PEKÅS ytterligare krävs det en samarbetspartner. Det är därför med tillfredsställelse jag ser Konsum Värmland som nya ägare till mitt livsverk. Inte minst med tanke på att företaget och de anställda blir kvar i Värmland, och att namnet PEKÅS med dess innebörd kommer att leva vidare som ett helägt dotterbolag, säger Per-Inge Karlsson, med anledning av affären.

Avsikten med köpet är att vidareutveckla företaget. Namnet PEKÅS kommer att bli Konsum Värmlands “tredje ben”. Förutom Obs! Bergvik och ett 60-tal Konsumbutiker kommer Konsum Värmlands medlemmar att ha möjlighet att välja en tredje butiksprofil. Som dotterbolag till Konsum Värmland ska PEKÅS på lokal nivå fortsätta konkurrensen med Konsumbutiken. Men om vi samtidigt utnyttjar synergieffekterna som affären för med sig, ökas möjligheterna till totalt sett ännu lägre priser, säger Leif Olsson

Vidareutveckling
PEKÅS har tidigare presenterat planer på att utveckla verksamheten med fler butikslägen. Bl a har man visat intresse för nya lägen och utbyggnader i Torsby, Karlstad och Sunne.

Expansionsplanerna för PEKÅS fortsätter. Hur och i vilken omfattning är för tidigt att spekulera i idag. Men helt klart är att den höga skötselnivån, den tydliga profilen och den offensiva framtoningen PEKÅS haft genom åren varit framgångsrik. Det kommer vi att slå vakt om, ta lärdom av och vidareutveckla, menar Leif Olsson.

Affären 
Affären går till på så sätt att Konsum Värmland förvärvar samtliga aktier i Quadro AB, fastighetsbolaget Lordingen AB, kommanditbolaget Lillåsen, samtliga butikslägen samt rätten till namnet PEKÅS. Köpesumman är inte offentlig men Konsum Värmlands förvaltningsråd, styrelse, föreningsledning och de fackliga parterna har haft full insyn och enhälligt ställt sig bakom affären. Från Konsum Värmlands sida har affären skett utan upptagande av lån. Den formella överlåtelsen sker den 1 februari 2000.
PEKÅS kommer således att bli ett fristående dotterbolag till Konsum Värmland. En VD kommer således att anställas. Vem han/eller hon blir kommer att offentliggöras inom den närmaste framtiden.

Vi tror på Värmland och övertagandet av PEKÅS innebär att vi visar det i handling, säger en optimistisk Leif Olsson.

– – –

För ytterligare information kontakta;
Konsum Värmlands VD Leif Olsson, tel 054-220100
PEKÅS Per-Inge Karlsson tel 0705-373679
informationschef Klas Olsson 054 – 220102 eller 070-6017152