Två av tre vill ändra sina matvanor i år

Två av tre vill ändra sina matvanor i år

Många ser ett nytt år som en möjlighet för förändring och att skaffa sig nya vanor. De senaste två åren har Coops Matometer tittat på hur svensken vill förändra sina matvanor i det nya året. En färsk undersökning visar att två av tre kommer att förändra sina matvanor 2020. Det är främst kvinnor och unga personer i åldern 16-25 som kommer att förändra sina matvanor och den förändring som flest vill göra 2020 är att äta mer hälsosamt.

Coops Matometer har med hjälp av Demoskop frågat en representativ grupp på 1012 svenskar om de kommer att ändra sina matvanor 2020. Samma undersökning gjordes även inför förra årsskiftet. Årets resultat visar att en majoritet av svenskarna (65 procent) kommer att ändra sina matvanor 2020.

Det man vill göra i första hand är att äta mer hälsosamt, vilket mer än var fjärde tillfrågad har svarat. Det är en förändring jämfört med förra årets resultat där äta mindre sötsaker var mest populärt. Att äta mer grönsaker hamnar i år på andra plats och ökar i popularitet jämfört med förra årets undersökning. Den förändring flest skulle göra förra året var att äta mindre sötsaker, i år är det den tredje mest populära förändringen, fast andelen som svarat det alternativet är lika stor i år som förra året.

Det är främst yngre personer, 16-25, som är mest intresserade av att förändra sina matvanor 2020 (76 procent). De som i minst utsträckning tänker förändra något är personer i åldern 66-75, (49 procent). Undersökningen visar även att män i första hand (25 procent) vill äta mer hälsosamt 2020 samtidigt som en lika stor andel kvinnor i första hand svarat att de vill äta mer hälsosamt och äta mindre sötsaker (31 procent).

Slutsatser från undersökningen:

  • 65 % av svenskarna kommer att förändra sina matvanor 2020. Samma svar ger 69 % av kvinnorna, 60 % av männen och 76 % av de tillfrågade i åldern 16-25.
  • 28 % av de tillfrågade vill äta mer hälsosamt, förra året svarade 17% att de ville äta mer hälsosamt. Den andra mest populära förändringen 2020 är att äta mer grönsaker (26 %),
    vilket 17 % svarade i förra årets underökning.
  • Personer i åldern 16-25 är de som i störst utsträckning vill äta mer hälsosamt 2020, samtidigt som personer över 66 år är minst angelägna om att äta mer hälsosamt (13 %).
  • 25 % av de tillfrågade vill äta mindre sötsaker, vilket är en lika stor grupp som förra året.

Topp 5 svenska befolkningen 2020 (2019)
#1 Äta mer hälsosamt 28% (17%)
#2 Äta mer grönsaker 26% (17%)
#3 Äta mindre sötsaker 25 % (25%)
#4 Äta mer frukt 19% (11%)
#5 Äta mer vegetarisk kost 18% (11%)
För mer information kontakta:
Coops presstjänst: 010-743 13 13

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag Coops Matometer. Totalt genomfördes
1 012 intervjuer inom en riksrepresentativ grupp av den svenska allmänheten, 16-75 år. Undersökningen genomförs inom ramen för Norstats slumprekryterade webbpanel och sammanställts av Demoskop på uppdrag av Coops Matometer.

Om Matometern:
Coops Matometer är Sveriges största undersökning om vad människor i Sverige äter till vardags och utgörs i dagsläget av en databas med information om mer än 700 000 måltider. Undersökningen görs av Coop tillsammans med Demoskop. Matometerns databas uppdateras varje vecka med 6 000 nya måltider från en riksrepresentativ grupp i åldern 16-75 med information om vad de äter, när de äter och vem som äter.