Styrelsen föreslår att Konsum Likenäs läggs ned

Konsum Värmlands styrelse kommer att föreslå att föreningens minsta butik, Konsum Likenäs, ska läggas ned. Det avgörande beslutet fattas av det förtroendevalda förvaltningsrådet den 12 september, men innan dess ska frågan diskuteras vid ett medlemsmöte på orten.

Redan för tre år sedan var butiken i farozonen efter kraftiga förluster. Men då gavs butiken en respit. Orsaken var att det inkommit förslag från personal, medlemmar och förtroendevalda som ännu inte prövats. Förslagen handlade till stor del om anpassning av sortiment och servicenivå. Tyvärr har åtgärderna inte gett någon långsiktig effekt då förlusten under de tre senaste åren uppgått till 1,8 miljoner kronor.

– Butiken är dessutom i behov av renovering. Tyvärr är det inte ekonomiskt försvarbart att investera i den befintliga fastigheten. Vi har dessutom undersökt olika möjligheter till expansion i Likenäs utan att finna lämpliga lösningar, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Medlemsmöte
Förvaltningsrådet ska alltså fatta det avgörande beslutet vid sammanträdet den 12 september. Men innan dess ska frågan diskuteras vid ett medlemsmöte som kommer att hållas i Likenäs den 6 september.

– Avsikten med mötet är att undersöka om medlemmarna har något nytt förslag till en lösning hur lönsamheten kan vändas. Något som är ett måste då man inte kan driva en butik med förlust i hur många år som helst.

Alternativa inköpsställen
I Likenäs finns ytterligare en konkurrerande butik, något som är relativt ovanligt i så små orter. Konsum Värmland håller också på att bygga en helt ny butik i den intilliggande orten Sysslebäck, cirka två mil norrut. Konsum Likenäs har tre anställda. Hur många som till sist berörs är oklart, då fackliga förhandlingar inleds vid ett eventuellt nedläggningsbeslut.

– Personalen har gjort ett mycket bra arbete och självfallet beklagar vi utvecklingen i Likenäs. Men ortens innevånare räcker helt enkelt inte till för två livsmedelsbutiker. Dessutom öppnar vi snart en helt ny butik i norra Värmland, avslutar Steve Fredriksson.

Övriga fakta; 2001 gick Konsum Likenäs i förlust med 300 00 kronor, 2002; 316 000 kronor, 2003; 586 000 kronor, 2004; 567 000 kronor, 2005; 684 000 kronor och 2006; 532 000 kronor.

För ytterligare information, kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102 eller driftschef Per Strand, tfn: 054-220175

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad bedriver verksamhet i ett 80-tal försäljningsställen med olika inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt MaxiMat med inriktning mot norgehandeln i Töcksfors och Charlottenberg. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 129 000 medlemmar och har cirka 1 800 anställda. Butiksförsäljningen uppgick till 3,3 miljarder kronor (31/12 2006). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede. För ytterligare information om Konsum Värmland se gärna; www.konsumvarmland.se