Sju av tio kan tänka sig betala mer för svenskt kött

Sju av tio kan tänka sig betala mer för svenskt kött

Årets torra sommar har ställt till med stora problem för det svenska lantbruket. Det finns en tydlig medvetenhet om torkans konsekvenser och sju av tio av Coops medlemmar kan tänka sig betala mer för svenska jordbruksprodukter om prishöjningen går tillbaka till bönderna, visar en ny undersökning i Coops medlemspanel.

Det är positivt att det finns ett så tydligt stöd för svenska livsmedel. Vi på Coop har länge prioriterat svenska produkter i vårt sortiment, både från våra leverantörer och i våra egna varumärken. Det ska alltid vara enkelt att välja svenskt i våra butiker, säger Nichlas Olofsson, direktör för Inköp & Kategori på Coop Sverige.

Den extremt varma sommaren påverkar köttbönderna genom att stora delar av foderskördarna har torkat bort i värmen och på samma sätt har spannmålsskördarna minskat drastiskt. Exakt vad konsekvenserna blir i konsumentledet är ännu oklart. Men stödet för det svenskproducerade är starkt bland Coops medlemmar.

Om sommarens foderbrist leder till minskat utbud nästa år, och därmed högre priser på svenskt kött, säger över 50 procent att de kommer handla lika mycket som eller mer svenskt kött än idag. Ungefär var fjärde kommer att byta ut nöt- och fläskköttet mot kyckling och fisk och drygt var tionde kommer att byta till vegetariska alternativ. Bara åtta procent vill byta ut svenskt kött mot utländskt.

LRF vädjar till branschen och konsumenter att stödja svenskt kött genom att acceptera ökade priser. Undersökningen visar att Coops medlemmar verkligen vill stödja svenskt lantbruk. Sju av tio medlemmar kan tänka sig att betala mer än idag för svenska jordbruksprodukter om prishöjningen går tillbaka till svenska lantbrukare. Detta är ett mönster som gäller både nöt-, fläskkött, mejeri- och spannmålsprodukter.

Coop jobbar långsiktigt för att öka andelen svenska livsmedel. De senaste åren har en stor del av köttråvaran i Coops egna charkprodukter bytts ut till svenskt, så att andelen har ökat från 45 till 85 procent. När det gäller färskt kött så är andelen närmare 90 procent totalt och för Coops egna varumärken hela 98 procent. All dricksmjölk har svensk råvara och vid årsskiftet byts råvaran i Coops hushållsost till svensk, vilket innebär 4,4 miljoner liter mjölk. Under första halvåret utökades antalet artiklar med Från Sverige-märkning i Coops sortiment från 1 000 till 1 070.

Undersökningen genomfördes i Coops medlemspanel i augusti och baseras på 1 102 svar. Coop har 3,5 miljoner medlemmar.

För mer information kontakta:
Coops pressjour: 010-743 13 13