Rekryteringsarbetet till VD för Konsum Värmland är avslutat; Tomas Sjölander får fortsatt förtroende

Efter en grundlig rekryteringsprocess i samarbete med företaget Qtym har styrelsen beslutat att utse Tomas Sjölander till VD för Konsum Värmland.  Tomas var tidigare tillförordnad VD, och dessförinnan bageri- och försäljningschef vid Konsum Värmlands Grossistverksamhet.

Tomas är en 44-årig trebarnsfar som har en bakgrund inom försvarsmakten, och har även hunnit med att vara egen företagare innan han började sin bana inom Konsum Värmland för drygt tolv år sedan. Innan han tillträdde som tillförordnad VD i oktober förra året, var han bageri- och försäljningschef på Konsum Värmlands grossistverksamhet.

– Det var från början ingen självklarhet att Tomas skulle få tjänsten som ordinarie VD, säger styrelsens ordförande Ann-Kristine Johansson. Vi lade därför ned mycket tid och energi på rekryteringsarbetet, men nu har vi beslutat att Tomas får ett fortsatt förtroende. Och jag är fullkomligt övertygad att det är ett bra beslut. Inte minst med tanke på det utmärkta arbete han gjorde under sin tid som tillförordnad VD.

Samråd med fackliga parter
Även de fackliga parterna; Handels, Svenska Livs och Ledarna var eniga med styrelsen om valet av VD.

– Vi medarbetare i Konsum Värmland är medvetna om att vi har många utmaningar framför oss, säger Therese Andersson, facklig representant i styrelsen. Med en öppenhet, samarbete och dialog med ledningen har vi alla förutsättningar för att lyckas.

– Jag är givetvis hedrad över att få fortsätta leda en fantastisk förening vidare. Vi har mycket utmaningar framför oss, men tillsammans med engagerade medlemmar, förtroendevalda och medarbetare har vi all anledning att se framtiden an med tillförsikt, avslutar Tomas Sjölander.

För ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information; kontakta styrelseordförande Ann-Kristine Johansson, tfn; 070-513 43 86, VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02