Öresavrundning till biståndsarbete Konsum Värmlands medlemmar avrundar och pantar för miljoner

Konsum Värmlands medlemmar avrundar och pantar för miljoner

Genom medlemskapet i Konsum Värmland kan man ansluta sig till tioårsfirande ”Bistånd på Köpet”. Sedan starten 2001 har medlemmarna samlat in över 1,6 miljoner kronor, som går till Kooperation Utan Gränsers biståndsarbete.

– Kooperation Utan Gränser är den svenska kooperationens egen biståndsorganisation. De arbetar med långsiktigt utvecklingsbistånd, främst bland fattiga bondefamiljer, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.


8 000 har anslutit sig – hittills

Alla medlemmar har möjlighet att ansluta sig till ”Bistånd på köpet”. När man sedan betalar med sitt Coop Medmera kort avrundas slutsumman till närmaste krona. Öresavrundningen fördelas sedan lika mellan Kooperation utan gränser och Vi-skogen.

– Det är mycket positivt att så många har valt att ansluta sig Bistånd på köpet. Bara under det första halvåret 2011 har det tillkommit ytterligare 291 personer, vilket innebär att närmare 8 000 medlemmar samlat in 116 015 kronor. Bara genom att avrunda några ören uppåt.

Panten ger ännu mer pengar till biståndsarbete

Förutom öresavrundningen finns det i många av Konsum Värmlands butiker idag möjlighet att skänka värdet av inlämnade pantburkar och flaskor till biståndsverksamhet. Under det första halvåret 2011 skänkte Konsum Värmlands medlemmar 131 000 kronor genom pantknappen, en ökning med drygt 30 %. Sedan de nya automaterna började installeras har Konsum Värmlands medlemmar pantat ihop drygt 900 000 kronor till biståndsarbete.

– Ökningen beror dels på att vi har fler returautomater som är utrustade med en så kallad biståndsknapp. En annan förklaring är också att panten på tomburkar har höjts från 50 öre till en krona.

Väl använda pengar

Pengarna kommer att bli väl använda. Som exempel kan nämnas att tre kronor räcker till frön för tio papayaträd i östra Afrika. Trettio kronor ger en jordbrukarfamilj i Kenya plantor för sötpotatis, som klarar torkan bättre än den traditionella majsen. Dessutom räcker pengarna till en kurs hur man odlar sötpotatis.

– Biståndsknappen och öresavrundningen är ett enkelt sätt för oss medlemmar att vara med och hjälpa. Många små belopp blir betydelsefulla summor för hjälp till självhjälp för många fattiga, avslutar Steve Fredriksson.

 

För ytterligare fakta se; www.utangranser.se ; eller www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102