Konsum Värmland och OK Värmland; Regionalt kooperativt samarbete som bär frukt

Konsum Värmland och OK Värmland är två fristående ekonomiska föreningar som ägs av sina värmländska medlemmar. Att Konsum Värmland, som driver verksamhet i ett 80-tal butiker, också har en egen livsmedelsindustri är kanske bekant för de flesta. Men att även OK Värmland, som driver 27 bensinstationer, även de driver en livsmedelsproduktion är troligen mer okänt.

Sedan 2009 äger OK Värmland Lilla Saluhallen, som är belägen vid Östra Torggatan i Karlstad. Här tillverkas både sallader och smörgåsar som snabbt och enkelt ska kunna avnjutas. Lilla Saluhallen sysselsätter cirka 20 personer, och så här på sommaren går tillverkningen för högtryck.

– Att förse våra 19 bemannade bensinstationer med lokalt producerad snabbmat av hög kvalitet var huvudorsaken till att OK Värmland förvärvade Lilla Saluhallen, säger Christina Krantz-Särnehed, som är chef för Lilla Saluhallen. Men intresset för produkterna har ökat, så nu levererar vi även sallader till många av Konsum Värmlands butiker.

Ömsesidigt samarbete
OK Värmland har haft ett långvarigt samarbete med Konsum Värmland som innebär att Konsum Värmland levererar allt ätbart till bensinstationerna.
Sedan en tid tillbaka levererar även Konsum Värmland Bageri kondisprodukter till OK Värmlands anläggningar. Men tack vare det utökade intresset för Lilla Saluhallens produkter, kommer bageriet även att leverera brödet till de smörgåsar som tillverkas.

– Från Konsum Värmlands bageri, erbjuder vi vissa produkter från Lilla Saluhallen i vår produktportfölj när vi träffar externa kunder, bland annat från Örebroområdet, säger chefen för Konsum Värmland Bageri Thomas Sjölander. Tack vare det ökande intresset för Lilla Saluhallens produkter säljer vi också mer bröd. Bägge parter vinner alltså på samarbetet.

– De ökande volymerna innebär att vi under sommaren kan erbjuda många extratimmar för våra anställda. Ett konkret och lyckat exempel på kooperativt samarbete som verkligen bär frukt. Något som är passande med tanke på att 2012 är Kooperationens år, avslutar Christina Krantz-Särnehed.

För ytterligare information; Kontakta Christina Krantz-Särnehed, chef för Lilla saluhallen, tfn; 070-611 07 11, chefen för Konsum Värmland Bageri Thomas Sjölander, tfn; 054-220179 eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102

För ytterligare fakta, se gärna; www.okvarmland.sewww.lillasaluhallen.se eller www.konsumvarmland.se