I samarbete med Region Värmland och Arbetsförmedlingarna; Konsum Värmland erbjuder 50 ungdomar lärlingsplatser

Konsum Värmland erbjuder 50 ungdomar, mellan 18–24 år, lärlingsplatser i ett flertal av sina butiker. Detta är ett samarbete med Region Värmland och arbetsförmedlingarna, som syftar till att ge arbetslösa ungdomar erfarenhet och kunskaper främst inom detaljhandeln.

– Vi vill gärna medverka till att fler ungdomar i Värmland kommer ut i arbetslivet, säger Konsum Värmlands personalchef Jan-Eric Agnemyr. Konsum Värmland kan erbjuda erfarenheter som en inblick inom detaljhandelsyrket.

Lärling 2.0
Projektet Lärling 2.0 är i grunden ett kompetensförsörjningsprojekt som drivs av Region Värmland i samarbete med arbetsförmedlingarna, kommunerna, arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna i Värmland. Projektet finansieras bland annat med medel ur EU:s socialfond. Kontaktperson är Helena Strandberg på Region Värmland.

– Det övergripande syftet med projekt Lärling 2.0 är att underlätta kompetensförsörjningen i Värmland, för att på så sätt skapa riktiga arbetstillfällen, säger Helena Strandberg. En lärlingsutbildning skiljer sig från en praktikplats då den är mer inriktad på individen inom såväl rekryteringsprocessen, utbildningen som i urvalet av företag.

50 lärlingsplatser i tre månader
Inom Konsum Värmland erbjuder man alltså 50 lärlingsplatser på olika orter, främst i föreningens dagligvarubutiker och inom fackhandeln. Lärlingstiden kommer att sträcka sig från mars fram till juni månad, och utannonseras via Konsum Värmlands hemsida. Man kommer också att rekrytera lärlingar i samband med ”Värmlands största praktikbank” som arrangeras av Swedbank på Karlstads CCC den 22 mars. Efter utbildningstiden kommer en utvärdering av såväl projektet som deltagarna att ske.

– Vi har glädjande nog en mycket låg personalomsättning inom Konsum Värmland. För oss är det därför extra viktigt att vi tänker på återväxten, och hittar en framtida rekryteringsbas för såväl medarbetare och ledare. Lärlingsplatserna är en del i detta arbete, avslutar Jan-Eric Agnemyr.

För ytterligare fakta; www.regionvarmland.se eller www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands personalchef Jan-Eric Agnemyr, tfn; 054-22 01 20, Helena Strandberg, Region Värmland, tfn; 054-701 11 25 eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02