Coops års- och hållbarhetsrapport: Nu fasar vi ut alla ägg från burhöns

Coops års- och hållbarhetsrapport: Nu fasar vi ut alla ägg från burhöns

Redan 2015 slutade Coop att sälja ägg från burhöns i alla sina butiker. Nu kommer även burägg som ingrediens i de egna varorna att fasas ut. Nästa år ska alla produkter under Coops egna varumärken vara fria från ägg från burhöns. Detta är en av händelserna som lyfts fram i Coops års- och hållbarhetsrapport för 2018, som nu finns tillgänglig att ladda ner.

När Coop summerar 2018 sker det på ett annat sätt än tidigare. Coop Sverige ABs verksamhet har renodlats till inköp & kategori, logistik, marknad, kommersiellt erbjudande och online. Samtidigt har bolaget också mandatet att driva en strategi för hela Coop vilket inkluderar butiksverksamheten i konsumentföreningar och Coop Butiker & Stormarknader. Därmed blir strategin och hela Coops utveckling fokus för års- och hållbarhetsrapporten.

Förutom beslutet att fasa ut alla ägg från burägg fanns det många höjdpunkter från 2018, vilket lyfts fram i rapporten:

 • Ny strategi för Coop och en ny samverkansmodell mellan varuförsörjningsbolaget och butiksdriften
 • Försäljningen ökade till 38,8 miljarder kronor
 • Alla Coops egna fiskdiskar har certifierats enligt krav från MSC och ASC
 • Coops försäljning av vegetariska proteiner och måltidslösningar ökade med 20 procent
 • Coops ekologiska varumärke Änglamark relanserades och många nya produkter planeras de kommande åren
 • Coop har via insatser, bland annat insamlingar och pantmaskinernas Biståndsknapp, samlat in cirka 25 miljoner

Rapporten kan laddas ner här:
https://pressrum.coop.se/wp-content/uploads/2019/03/coop-ar-2018-web.pdf

Vill du ha mer information, kontakta:
Coops presstjänst: 010 743 13 13

 • Volta Greentech och Coop i samarbete för mer klimatsmart mjölk

  Volta Greentech och Coop i samarbete för mer klimatsmart mjölk

  Volta Greentech, det svenska startupbolaget och ett av bolagen i den svenska foodtech-acceleratorn Bloomer (https://bloomeraccelerator.com/), har skapat ett algfodertillskottet med potential att reducera metanutsläpp hos kor med 60–90 procent. Nu startar den första kommersiella studien med fodertillskottet, med syftet att kvalitetssäkra mjölken och med målsättningen att utveckla en kommersiell produkt i Coops butiker under 2021. Studien genomförs med 24 mjölkkor och väntas vara klar i november 2020.
  Läs mer
 • Coop sätter mål om minskat matsvinn – mindre än 1 procent år 2025

  Coop sätter mål om minskat matsvinn – mindre än 1 procent år 2025

  En tredjedel av den mat som produceras i världen går till spillo och matsvinnet i butiker och hushåll i Sverige uppskattas till cirka 55 kg per person per år. Mot bakgrund av detta vill Coop ta ett större ansvar för att branschen ska bidra till att minska matsvinnet. Därför sätter vi nu upp ett mål om att det matsvinn som uppstår i vår egen verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen år 2025.
  Läs mer