Coop Norrbotten bygger grön infrastruktur

Coop Norrbotten bygger grön infrastruktur

Coop Norrbotten medverkar i ett EU-projekt som ska bygga en infrastruktur av laddstationer för elbilar i norra Sverige. I början av juli invigs de första två laddstationerna i projektet intill Stora Coop i Kalix samt Coop Konsum i Arvidsjaur.

-Vi har sedan tidigare en laddstation i Luleå. Men att fortsätta med denna satsning och bygga fler stationer intill våra butiker är helt i enlighet med vår strategi för hållbar utveckling, säger Eva Petterson som är ansvarig för satsningen på Coop Norrbotten.

Elen i Coop Norrbottens butiker kommer från förnybara källor som vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi. Nu tar Coop Norrbotten krafttag och utvidgar sin gröna satsning genom att medverka i EU-projektet ”Stolpe in för Stad och Land”. I projektet kommer det att byggas 25 laddstationer av olika typ i Norrbotten och Västerbotten med syftet att underlätta att resa med elbil i hela Norra Sverige.

-Efterfrågan på elbilar är väldigt stor. Prognosen vid årets slut är att det rullar 44 000 elbilar i Sverige. En förbättrad infrastruktur av laddstationer ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare som vill köra fordon på förnybar el och därmed minska sitt klimatavtryck, säger Eva Petterson

Efter invigningen i Kalix och Arvidsjaur kommer Coop Norrbotten att installera stationer för elbilar även i Boden, Gällivare, Kiruna och Piteå, berättar Eva Pettersson.

-Att minska växthusgasutsläppen och Coop Norrbottens miljöpåverkan är högt prioriterat. År 2020 ska vi ha minskat vårt klimatavtryck med 40 procent i relation till 2008 års nivå.

Fakta om projektet
Projektet pågår under 2016-2019 och är delfinansierat av medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Partners i projektet är: BioFuel Region Ab, Coop Norrbotten, Luleå Energi, PiteEnergi, Skellefteå kommun, Umeå Energi samt Vännäs Kommun.

För ytterligare frågor kontakta:
Eva Petterson, fastighetschef, 070-3037101

Peter Fjällborg, vd Coop Norrbotten, 070-212 68 76

Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av 135 470 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 38 butiker/stormarknader, ca 700 årsanställda samt en bruttoomsättning på 2,6 miljarder kronor. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.

 

www.coopnorrbotten.se