Coop inför nytt medlemsprogram 1 juli – poängsystem, personliga erbjudanden och partnerförmåner lyfter värdet av medlemskapet

Den 1 juli inför Coop ett nytt, mer modernt och individanpassat medlemsprogram. Där samlar medlemmarna poäng som kan lösas in som varor, tjänster och upplevelser både i och utanför Coops butiker. I medlemsprogrammet ingår även individuella erbjudanden på varor som medlemmen brukar köpa och kan tänkas tycka om baserat på köphistorik. Det nya medlemsprogrammet ersätter den tidigare medlemsåterbäringen.

– Vår ambition är att skapa ett medlemsprogram som ger en bättre upplevelse för ännu fler medlemmar och därmed ökar försäljningen i våra butiker. Vårt nuvarande återbäringsprogram har inte lett till den merförsäljning vi hoppats på. Vårt tidigare program har prioriterat en begränsad grupp medlemmar genom en relativt hög tröskel för att nå maximal återbäring. Nu sänker vi tröskeln. Samtidigt kommer det poängbaserade programmet öppna för nya samarbetspartners med erbjudanden som inte har funnits tillgängliga tidigare, säger Anders Sundström, ordförande KF och Coop Sverige AB.

Coops nya medlemsprogram ger poäng på varor och tjänster som handlas hos Coop eller de partners som ingår i det nya programmet. Ju fler poäng medlemmen sparar, desto större belöning. I det nya medlemsprogrammet ingår individuella medlemserbjudanden som är anpassade till varje medlem, med fokus på varor medlemmen brukar köpa. Ambitionen är att ge relevanta individuella erbjudanden.

– I vårt nya program har vi tagit ett helhetsgrepp om medlemmarnas upplevelse av Coop. Det handlar inte bara om ett nytt poängsystem, utan om erbjudanden som är anpassade efter varje medlem, om nya sätt att påverka Coop, för att nämna några exempel. Vårt nya program bygger på omfattande intervjuer, undersökningar och tester bland våra 3,4 miljoner medlemmar, säger Thomas Areskoug Affärsområdesdirektör Marknad, Coop Sverige AB.

Det nya medlemsprogrammet införs den 1 juli. Nuvarande återbäringssystem gäller som vanligt fram till dess och fasas sedan ut så att inga medlemmar förlorar sin återbäring. Coops medlemmar får i dagarna skriftlig information om förändringen.

Ytterligare information om hur programmet är konstruerat och vilka partners som ingår kommer att ges till både medlemmar och media i närmare anslutning till att programmet införs den 1 juli.

Den återbäring som medlemmen kan ha innestående försvinner inte. Den tillhör medlemmen och ingen annan. Återbäringen som tjänas in i juni betalas ut i juli precis som idag. Innestående återbäring går att använda som betalning eller delbetalning i butik fram till den 31 augusti. Efter detta finns möjlighet till utbetalning via Coop Kundservice.

– Vårt nya medlemsprogram är en del i ett nytt och mer konkurrenskraftigt Coop. Det är ett Coop med bättre butiker, service, konkurrenskraftiga priser och ett individanpassat medlemsprogram. Vi finns till för varje enskild medlem och har inga andra ägarhänsyn att ta. Det är också ett Coop som leder utvecklingen inom hållbarhet, ekologi, hälsa och livskvalitet. Genom en lönsam och framgångsrik verksamhet vill vi vara med och påverka samhället, avslutar Anders Sundström.

Ytterligare information:

För journalister – Coops pressjour, tel. 010-743 13 13

För kunder – Coop Kundservice, tel. 0771-17 17 77

www.coop.se