Beslut inom Konsum Värmland; Nedläggning av tre tätortsbutiker och besparingar inom administrationen räddar landsortsbutiker

I våras aviserade Konsum Värmland att elva butiker hotas av nedläggning. Efter ett antal medlems- och personalmöten föreslog styrelsen till förvaltningsrådet att fyra tätortsbutiker skulle läggas ned medan sju landsortsbutiker skulle räddas. I går fattades beslutet att det till sist blir tre butiker som läggs ned; Coop Konsum Skogsgatan i Kristinehamn, Coop Konsum Deje och Coop Konsum Skranta i Karlskoga. Samtidigt varslas 30 tjänstemän om uppsägning inom den centrala administrationen i Karlstad.

Det var när Konsum Värmland presenterade ett negativt rörelseresultat på hela 60 Mkr för 2014, som man aviserade att elva butiker var nedläggningshotade. Sedan dess har man träffat medlemmarna på samtliga platser, och på vissa håll har kritiken, men också engagemanget, varit mycket stort för att rädda sin egen butik. På många håll har man uppvisat en förbättrad försäljnings- och resultatutveckling, vilket innebär att Coop Konsum Lesjöfors, Coop Nära Vikene, Coop Nära Stöllet, Coop Nära Skillingmark, Coop Nära Nykroppa, Coop Nära Bråten i Karlskoga och Coop Nära Sunnemo räddas från nedläggning.

  • Ända sedan i våras har vi haft både konstruktiva och engagerade möten med både personal och medlemmar på respektive ort, säger Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson. Det har också gett en ökad köptrohet, framförallt i de butiker som ligger på landsorten.

Nedläggning av tätortsbutiker

De butiker som beslutats om nedläggning är Coop Konsum Skogsgatan i Kristinehamn, Coop Konsum Deje och Coop Konsum Skranta i Karlskoga. Huvudanledningen är att förlusterna för de tre butikerna har ökat under de senaste åren för att sammanlagt uppgå till 3,7 Mkr för helåret 2014. En siffra som ökat sedan dess.

  • Vi har inte fått det gensvar från medlemmarna som vi önskade när vi presenterade nedläggningshotet i våras. En nedläggning i tätorten får heller inte lika stora konsekvenser som en nedläggning i landsorten. Men samtidigt är vi medvetna om att det får negativa konsekvenser främst bland våra äldre medlemmar och inte minst bland medarbetarna.

De tre butikerna har idag 17 anställda. Hur många som till sist kommer att bli berörda av nedläggningarna kommer att fastställas av fackliga förhandlingar som inleds omedelbart.

 

Coop Extra Degerfors i ny profil

Coop Extra Degerfors var en av de nedläggningshotade butikerna där man också har haft täta dialoger med medlemmar, medarbetare, kommun och fastighetsägare. Detta har resulterat i förhandlingar med kommunen om en fortsatt verksamhet, men under en ny profil, anpassade försäljningsytor och en förbättrad trafiksituation till butiken.

  • Degerfors är en viktig marknad för oss, menar Klas Olsson. Därför ser vi mycket positivt på att det nu har öppnats möjligheter för oss att driva verksamheten vidare under betydligt förbättrade villkor. Exakt i vilken form vill vi återkomma till.

30 tjänstemän varslas om uppsägningar

I samband med en omorganisation av den centrala administrationen vid huvudkontoret, Värmlandschark och Grossistverksamheten i Karlstad kommer ett 30-tal tjänstemän att varslas om uppsägning. Vilka personer som till sist kommer att beröras är i dagsläget inte klart, men detta kommer att fastställas vid fackliga förhandlingar inom ramen för varselperioden på fyra månader.

  • Vi måste ha ett starkt fokus på snabba resultatförbättringar för Konsum Värmland. Dessutom kommer vi att ha färre butiker än tidigare, vilket kräver en mindre administration. Dessutom vill vi prioritera våra butiker och därför måste även vi inom administrationen dra vårt strå till stacken, menar Klas Olsson.
  • Jag är medveten om att ett varsel på en arbetsplats skapar både osäkerhet och oro för den enskilde. Men samtidigt är en förbättring av rörelseresultatet en nödvändighet för att vi på sikt ska kunna fortsätta att driva en stark och oberoende verksamhet i Värmland, avslutar Konsum Värmlands personalchef Charlotte Lunås.

Övriga fakta; se gärna www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, Kontakta kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02, eller personalchef Charlotte Lunås. Facklig kontaktperson är Henrik Jonsson, tfn; 070-508 05 06.