Avveckling, anpassning och renodling. Konsum Värmland varslar 200 personer om uppsägning.

Konsum Värmlands ledningsgrupp, styrelse och förvaltningsråd har beslutat att genomföra ett större åtgärdsprogram för att återta lönsamheten och anpassa verksamheten till nya omvärldsförutsättningar. 

I sammandrag innebär det att Värmlandschark och Konsum Värmland Bageri kommer att avvecklas i sin nuvarande form för att renodla produktionen till konditoriprodukter, smörgåstårtor och majonnäsbaserade sallader.  I åtgärdsprogrammet ingår också att två mindre butiker stängs, resterande fackhandel och Bolist Bygg på Bergvik i Karlstad avvecklas. Besluten innebär att sammanlagt 200 personer varslas om uppsägning.

  • De åtgärder som vi nu genomför är nödvändiga för att kunna behålla Konsum Värmland som en livskraftig, fungerande verksamhet, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Verksamheterna som avvecklas eller förändras har varit olönsamma i många år.
  • Som representanter för den här organisationen kan vi inte vara overksamma – och vi är inte overksamma. Med tanke på de stora framtida investeringar vi måste göra i ett antal butiker har vi ett stort ansvar att se till att medlemmarnas kapital förvaltas väl.

Ökad förlust i Nykroppa och Björneborg
Coop Nära Björneborg och Coop Nära Nykroppa kommer att stängas under våren. Butiken i Nykroppa har tidigare fått en respit, men tyvärr har omsättningen inte räckt till under 2016  med en ökad förlust som följd. Butiken i Björneborg har under de senaste åren överlevt tack vare inköp från Kristinehamns kommun. Trots detta har butiken inte förmått att bära sina egna kostnader. Butikerna sysselsätter åtta personer, sex kollektivanställda och två tjänstemän.

  • Vi är medvetna om att avvecklingen av butikerna i Nykroppa och Björneborg kan vara förödande för många medlemmar och medarbetare på de bägge orterna. Men samtidigt kan ingen butik drivas med förlust hur länge som helst. Vi har en omvärld där befolkningsstatistiken år efter år visar hur mindre orter tappar och städerna växer. Vi kan önska att det vore tvärtom men vi måste helt enkelt följa våra kunder, vi också.

Förändrad inriktning för egen produktion
I september förra året meddelade Konsum Värmland att 137 personer vid huvudkontoret och lager- och tranportfunktionen fick lämna sina arbeten. Bakgrunden var att lager- och logistikverksamheten kommer att samordnas med Coop Sverige Logistik. Efter en omfattande utredning står det nu klart att den egna chark- och bageriverksamheten helt kommer att förändra inriktning. Avsikten är att fortsätta med egen produktion av konditorivaror, smörgåstårtor och majonäsbaserade sallader. Konsekvensen av denna verksamhetsförändring blir att 126 kollektivanställda och 15 tjänstemän vid Värmlandschark och Konsum Värmland Bageri, med tillhörande försäljningsorganisation, varslas om uppsägning.

  • Att driva en industriell lokal livsmedelsproduktion med lönsamhet är inte längre möjligt för oss, och att flytta hela produktionen i nuvarande form innebär en investering på tiotals miljoner kronor och det är inte försvarbart.  Däremot är lokal produktion och den värmländska identiteten är viktig för oss och våra medlemmar, därför håller vi på att se över hur och om vissa av våra inarbetade charkprodukter kan leva vidare.

Avveckling av återstående fackhandel
Sedan tidigare har föreningen sålt Domus Optik och Mansion Kök & Present på Bergvik. Andra fackhandelsbutiker, bl.a. i Töcksfors och Charlottenberg, har avvecklats. Nu fortsätter renodlingen av verksamheten genom att Affection kosmetik Valvet säljs till en annan aktör. Resterande fackhandelsbutiker i Arvika, Kristinehamn, Säffle och Karlskoga kommer att stängas under våren. Beslutet innebär att 12 kollektivanställda och fyra tjänstemän varslas om uppsägning.

  • Vi måste återskapa en långsiktig lönsamhet och då kan vi inte slåss på alla fronter samtidigt. Konkurrensen och konsumtionsmönstret inom fackhandeln, inte minst inom e-handeln, förändras snabbare än någonsin. Då måste vi renodla verksamheten och fullfölja styrelsens strategi att satsa på kärnverksamheten som är våra matbutiker.

Matfokus på Bergvik
Som ett led i att fullt ut fokusera på kärnverksamheten kommer Stora Coop Bergvik att i huvudsak koncentera sin verksamhet på dagligvaror och tillhörande special- och säsongsvaror. Däremot kommer man att lämna byggsektorn och avveckla sortimentet från Bolist. Beslutet innebär att cirka 35 medarbetare varslas om uppsägning.

  • Stora Coop Bergvik har haft framgångar på dagligvarusidan. Nu ska vi samla resurserna ytterligare genom att bli ännu bättre på mat, färskvaror och delikatesser.

Tungt beslut
Det är med blandade känslor som Tomas Sjölander presenterade Konsum Värmlands tunga beslut. Men samtidigt betonar han att Konsum Värmland är på rätt väg i sin strävan att återigen bli en lönsam förening. Merparten av butikerna har en positiv resultatutveckling. Under förra året investerade man i en mängd butiker där Vikene, Stöllet, Storfors, Skattkärr, Hammarö, Palmviken och Styckåsgatan i Arvika är några exempel.

  • Det har, som alla känner till, varit några turbulenta år inom Konsum Värmland och sedan den nya ledningen tillträdde har vi lagt all kraft på att få verksamheten och organisationen att leva upp till de förväntningar som värmlänningarna har på Konsum Värmland, säger Tomas Sjölander.

Konsum Värmland har idag 1 165 årsanställda. Hur många och vilka som till sist berörs av varslen kommer att bestämmas vid fackliga förhandlingar som redan har inletts.

  • Det steget vi tar nu är tungt, smärtsamt och än mer sorgligt att kommunicera till mina arbetskamrater och till våra medlemmar. Hade vi hittat andra alternativ hade vi naturligtvis valt det. Men hur vi än värderat alternativen har vi kommit fram till alltför stora investeringar i verksamheter som varit olönsamma i många år, avslutar Tomas Sjölander.

 

För ytterligare fakta; Se gärna tidigare pressmeddelanden; https://konsumvarmland.se/pressmeddelanden/enligt-styrelsens-strategi-for-2015-positivt-resultat-for-konsum-varmland/

https://konsumvarmland.se/pressmeddelanden/resultatet-av-konsum-varmlands-forhandlingar-om-effektivisering-av-160-varslade-far-137-personer-lamna-sina-jobb/

Eller; www.konsumvarmland.se

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander, tfn; 010-410 81 79 eller kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02. Facklig kontaktperson är Kent Jansson, facklig representant i styrelsen, tfn; 070-388 05 32. Tomas Sjölander och Klas Olsson finns tillgängliga efter genomförd presskonferens cirka 13 00.