Ytterligare storsatsning för Konsum Värmland

Planerna håller på att ta form för Hammarö Handelsplats

Konsum Värmland går vidare i planerna för Hammarö handelsplats, intill Coop Extra på området Nolgård på Hammarö. För Konsum Värmlands del är det en verklig storsatsning med en beräknad investering på cirka 60 Mkr. I dagsläget undersöker man intresset från ett flertal aktörer, främst inom sällanköp, att etablera sig på området. 

nolgrd-hammar

Norr om nuvarande Coop Extra Hammarö vill Konsum Värmland bygga en handelsplats. Foto; Konsum Värmland

Planerna omfattar området direkt norr om Coop Extra. En butik som öppnades så sent som 2006. Där tänker man sig att bygga ut den nuvarande byggnaden med cirka 1 500 kvm och bygga en helt ny vinkelbyggnad med möjlighet upp till 5 000 kvm i två plan. Detta innebär att man vill tillföra hela 6 500 nya kvadratmeter handelsyta. I dagsläget undersöker man intresset från aktörer som verkar inom sällanköpsområdet, t ex vitvaror, bygghandel och eventuellt en restaurang.

– Vi har redan varit i kontakt med en del nya handelsaktörer, och intresset är stort, även om det finns fortfarande plats för fler intressanta hyresgäster, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson. Läget är bra. På Hammarö bor cirka 15 000 personer varav många pendlar till Karlstad. Vi vet också att vi lockar många Karlstadbor som bor nära Hammaröleden.

Konsum Värmland är redan ägare

Konsum Värmland äger redan marken, och detaljplanen beskrivs redan som handelsområde, och det enda som fattas är ett bygglov. Enligt Steve Fredriksson kan det dröja ytterligare två-tre år innan det nya handelsområdet finns på plats.

– Egentligen vill vi komma igång så snabbt som möjligt. Men samtidigt är det viktigt att planeringen mellan oss och Hammarö Kommun görs på ett så bra sätt som möjligt. Därför får man ha respekt för att ett projekt av den här digniteten tar lite tid.

– Hammarö har ett stort utflöde när det gäller sällanköp. Vi är därför övertygade att den nya handelsplatsen verkligen kommer att inverka positivt för Hammarös totala handel, avslutar Steve Fredriksson.För ytterligare information, kontakta,
 Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson, tfn; 054-220100, eller informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102 

flygbild-och-situationsplan-hammar

Bilaga; Flygbild och situationsplan över Hammarö Handelsplats. Illustration; Dana Project.