Ytterligare förnyelse i Töcksfors Shoppingcenter Landshövdingen klippte bandet för nya MaxiMat i Töcksfors!

Ytterligare förnyelse i Töcksfors Shoppingcenter Landshövdingen klippte bandet för nya MaxiMat i Töcksfors!

I torsdags klippte landshövdingen i Värmlands län Kenneth Johansson, tillsammans med den norske fastighetsägaren och entreprenören Olav Thon, bandet för nya och större MaxiMat som är beläget i Töcksfors Shoppingcenter. Premiären markerade att man är än mer rustad att tillgodose en alltmer expanderande gränshandel.

maximat-tocksfors-171 (1)

Från vänster; Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län tillsammans med entreprenören och fastighetsägaren Olaf Thon.

MaxiMat, som ingår i Konsum Värmlands helägda dotterföretag Gränsköp AB, har flyttat till nya lokaler i Töcksfors Shoppingcenter. Idag kan man erbjuda 5 000 kvm totalyta, att jämföra med tidigare 4 000. I samband med flytten har man också investerat i ny kyla, inredning och andra faktorer som hör till en hypermodern butik till.

– Utvecklingen för gränshandeln har under de senaste åren varit fantastisk. Tack vare de satsningar vi genomfört under de senaste åren står vi väl rustade inför framtiden, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

– Vi är verkligen nöjda med vår nya butik. Vi vill passa på att tillönska både nya och gamla kunder välkomna, säger VDn för Gränsköp AB Torbjörn Swartz.

Nu går man vidare

De lokaler som MaxiMat lämnat efter sig, kommer att fyllas upp av Gränsköps andra koncept Supermarket. Det är ett koncept som med framgång tidigare etablerats som ett komplement till MaxiMat i den närliggande orten Charlottenberg. Nya Supermarket i Töcksfors beräknas öppna under försommaren 2013.

– Med två kompletterande profiler står vi mycket väl rustade för att bibehålla vår starka ställning gentemot gränshandeln, menar Torbjörn Swartz.

– Konsum Värmlands och Gränsköps satsningar, både i Töcksfors och Charlottenberg, bidrar verkligen till att ytterligare stärka de bägge orternas attraktionskraft både i Norge och i Sverige, avslutar Lars-Erik Eröy, centerchef för Töcksfors Shoppingcenter.

För ytterligare information; Kontakta Gränsköp ABs VD Torbjörn Swartz, tfn; 070-520 05 99, centerchef för Töcksfors Shoppingcenter Lars-Erik Eröy tfn; 040-10 75 00, eller Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102. 

För ytterligare fakta; www.tocksforsshopping.se , www.maximat.se eller www.konsumvarmland.se