Värmlandschark AB blir Värmlandschark – en del av Konsum Värmland

I samband med årsskiftet 2015-2016 kommer Värmlandschark AB att återigen ingå i Konsum Värmland Ekonomisk förening. Detta kommer att innebära en viss kostnadsbesparing, men också möjligheter att bättre samordna vissa administrativa och marknadsmässiga funktioner med Konsum Värmlands övriga verksamhet.

– Värmlandschark AB har sedan 2011 drivits som ett helägt dotterbolag, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Nu har styrelsen lagt fast att vi som helhet ska arbeta effektivare och rationellare med bibehållen service till våra kunder, och då ser vi sammanslagningen som en naturlig del av detta.

Verksamheten påverkas inte

Den dagliga verksamheten kommer att fortsätta precis som vanligt, och namnet kommer även fortsättningsvis att vara Värmlandschark. Formellt kommer nu förberedelser att påbörjas framförallt när det gäller framtida redovisningsrutiner. Tidigare VD Jesper Gunnarsson Berg och en produktionschef har redan lämnat sin tjänst, och övriga medarbetare berörs i dagsläget inte, förutom att de kommer att få Konsum Värmland Ekonomisk förening som direkt arbetsgivare. Övergången kommer att vara helt klar i samband med årsskiftet 2015-2016.

– Åtgärderna är en del av de kostnadsbesparingar som vi genomför just nu. Värmlandschark kommer även i framtiden betyda mycket för Konsum Värmland. Lokal produktion är och förblir viktigt för oss, avslutar Tomas Sjölander.

För ytterligare information; Kontakta Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02

 • Coop öppnar efterlängtad butik i Borstahusen

  Coop öppnar efterlängtad butik i Borstahusen

  Nu är det klart att Coop öppnar en ny butik i Borstahusen i nordvästra Landskrona. Butiken får ett attraktivt läge i den nya stadsdelen Norra Borstahusen och väntas bli ett välkommet tillskott i området. Den nya butiken planeras öppna under andra halvåret 2020.
  Läs mer
 • Coop gör comeback med ny stormarknad i Burlöv

  Coop gör comeback med ny stormarknad i Burlöv

  Vintern 2020 slås portarna upp till en ny Stora Coop vid infarten till Burlöv Center. Den nya butiken kommer att erbjuda ett brett sortiment av färskvaror samtidigt som nya innovativa sätt att handla mat på kommer att erbjudas. Stora Coop Burlöv får ett attraktivt läge samtidigt som den nya digitala kundens behov kommer att tillgodoses.
  Läs mer