Värmlands största köttbullekalas Köttbullens dag den 23 augusti!

På lördag firas Köttbullens dag över hela Värmland. Anledningen till firandet är att det är exakt ett år sedan som charkproduktionen återupptogs i tidigare Scans lokaler i Kil. Köttbullens dag kommer att uppmärksammas genom aktiviteter i Kils kommun, och Konsum Värmland kommer att ställa till ett riktigt kalas och bjuda på köttbullar från Kil i butiker över hela Värmland.

Den 23 augusti 2007 var en dag att minnas för många Värmlänningar och inte minst för Kilsborna. Det var nämligen dagen då Konsum Värmland återupptog charktillverkningen i nedlagda Scan Västs tidigare lokaler i Kil. Anläggningen invigdes genom att landshövding Eva Eriksson och kommunalrådet Mikael Johansson åt de första köttbullarna som åter produceras i Kil.

– Att charkproduktionen återvände till kommunen hade givetvis ett stort symbolvärde för oss. Det var därför som vi utropade den 23 augusti till Köttbullens dag. I år blir det första året som vi uppmärksammar detta. Bland annat genom lite extra festligheter här i Kil, säger Kils kommunalråd Mikael Johansson.

På Rosengården, vid Kils Bibliotekshus kommer det mellan klockan 16-17 att firas med olika aktiviteter, såsom uppträdanden, tävlingar och musik.

Ökad efterfrågan av lokala produkter
Konsum Värmland Charkfabrik är sedan många år belägen vid Orrholmen i Karlstad. Anläggningen, som sysselsätter 160 personer, är unik med fullsortimentstillverkning av kött- och charkprodukter. Under de senaste åren har man investerat avsevärda belopp i charkfabriken. I motsats till branschen i övrigt har man inte märkt av någon volymnedgång inom charkproduktionen. Tvärtom har man upplevt stora ökningar under de senaste åren. Den ökande efterfrågan, bland annat från den svenska konsumentkooperationen, innebar att lokalerna i Karlstad blev för trånga. Det var anledningen till beslutet att expandera verksamheten till Kil.

– En av förklaringarna till Charkfabrikens framgångar är vår egen detaljhandelsexpansion i Värmland. Dessutom levererar vi idag både till kommuner, storhushåll och föreningar såsom Konsum Bohuslän-Älvsborg, men också till Coop Sverige. Vi har alltså märkt ett allt större intresse för lokalt producerad mat, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Värmlands största köttbullekalas
För att uppmärksamma Köttbullens dag kommer Konsum Värmland, under lördag förmiddag, att arrangera ett riktigt köttbullekalas. I föreningens samtliga Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop Nära kommer man att bjuda på lokalt producerade köttbullar från Kil.

– Vi räknar med många besökare och att det kommer att gå åt tiotusentals köttbullar. Med all sannolikhet blir lördag den 23 augusti Värmlands största köttbullekalas, säger Steve Fredriksson.

– Gör gärna ett besök i Kil på lördag. Det kan löna sig med tanke på att man kan vinna en hel årsförbrukning av köttbullar. Nu är vår förhoppning att Köttbullens dag ska växa till en riksangelägenhet och ska ge oss som kommun både nya erfarenheter och glädje, avslutar Kils Kommuns kommunalråd Mikael Johansson.

Kuriosa
Konsum Värmlands Charkfabrik i Kil sysselsätter 25 personer och har under det första året producerat 1 027 ton köttbullar. Det motsvarar 82 230 000 stycken köttbullar. Lägger man alla dessa på en lång rad, kommer man från Kil till Österrikes huvudstad Wien.

För ytterligare information om Kils, kommun, Konsum Värmland eller om Köttbullens dag, sewww.konsumvarmland.se eller www.kil.se eller kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, 054-220102 eller Kils kommuns informationschef Roger Kvarnlöv 0554-191 46