Varannan butikschef är en man – Coop Nord har uppnått ett jämställdhetsmål 2017

Helena, Fredrik, Sara, Katja, Ida, Veronica, Emma, Gerda, Faouzi, Johan, Niklas, Frida, Bodil och Adam är några av de butikschefer som bidragit till att Coop Nord uppnått ett jämställdhetsmål 2017 – lika många män som kvinnor bland butikscheferna.

En bra mix gör att vi säkrar den bästa kompetensen, säger Thomas Johansson, vd Coop Nord. En jämn fördelning av olika slags ledare är något naturligt, som stärker våra arbetsplatser. Vi vill att alla våra medarbetare ska känna att de har möjlighet att växa i Coop Nord.

Coop Nord har ett program där engagerade säljare kan göra karriär inom arbetsplatsen som säljcoach eller butikschef. På varje nivå finns även vice-roller för att säkra tillväxten av nya ledare. Av nya butikschefer 2017 har 70% rekryterats från egna led.

Arbete i butik kräver sinne för affärer, värdskap och samarbete. säger Eva Våglund, HR-chef Coop Nord. Vi har en fantastisk plantskola för chefer, som vi gärna rekryterar ifrån.

Fördelning butiks- och stormarknadschefer: 50% män, 50% kvinnor
Fördelning samtliga chefer: 45% kvinnor, 55% män
Företagsledning: 2 kvinnor, 4 män
Styrelse: 5 män, 7 kvinnor

Ytterligare information:
Elin Bäckman, kommunikationschef Coop Nord, 070-389 01 72, elin.backman@coopnord.se

 

Fakta om Coop Nord

Coop Nord är en detaljhandelsdrivande konsumentförening som består av 77 butiker och stormarknader i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Coop Nord ägs av 284 000 medlemmar. Butikskoncepten är: Coop Forum, Stora Coop, Coop Extra, Coop, Coop Konsum, Coop Nära, Konsum Närköp, Edmarks Bageri och Sense Kosmetik. Se gärna: www.coopnord.se

 • Coop Värmland tar över fyra Nettobutiker

  Sedan tidigare har Coop Vardagshandel, som driver landets Nettobutiker, meddelat att butikerna pausas från den sista juni. Efter förhandlingar mellan Coop Värmland och Coop Butiker oc...
  Läs mer
 • Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Coop Butiker & Stormarknader är ett av de offensivaste företagen inom svensk handel när det gäller att etablera nya butiker. Med hjälp av smart geodata från Prospect Mapping kommer etableringsbesluten nu att gå ännu snabbare samtidigt som de befintliga butikerna kommer kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån varje lokal marknad.
  Läs mer