Utökning av unikt test

Konsum Värmland DC levererar varor till ytterligare en privat lanthandlare

Konsum Värmland Distributionscentral (DC) har sedan i slutet av augusti, som ett försök, levererat varor till en privat lanthandlare. I samband med årsskiftet utökades leveranserna till ytterligare en privatbutik, Lennartsfors Brukshandel, belägen mellan Årjäng och norska gränsen.

Lennartsfors Brukshandel har en 150-årig historia. ICA har tidigare levererat varor fram tills årsskiftet, då nya ägaren Annica Eriksson tog över butiken. Men, som för så många andra privata lanthandlare, har varuförsörjningen blivit ett problem. I samband med ägarbytet var det därför aktuellt med byte av leverantör.


ICA väljer att inte längre leverera till ett antal av de minsta butikerna. Men då Konsum Värmland bedriver en lokal livsmedelsindustri här i länet ser vi det som en mycket bra lösning med Konsum Värmland som leverantör, säger nye ägaren Annika Eriksson.

Konsum Värmland DC – en lokal livsmedelsindustri

Konsum Värmland DC är beläget vid Orrholmen i Karlstad. Anläggningen består av en Charkfabrik, Bageri, Lagercentral, Färskvarucentral och Transportcentral. Anläggningen är unik i sitt slag. Idag levererar man varor till föreningens egna butiker, men också till andra kooperativa butiker runt om i landet. Och nu utökar man alltså försöket att även leverera varor till privatbutiker.


Av egen erfarenhet vet vi hur mycket en butik betyder för glesbygden. Kan vi vara med att bidra till att mindre orter får behålla sin butik, är vi övertygade att detta är bra för bygden och för servicen, säger

Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Bra för Värmland
Den oberoende organisationen Landsbygdsservice (Flf) är mycket positiv till Konsum Värmlands unika initiativ.

– Konsum Värmland har verkligen visat att de tar ett helhetsansvar för den värmländska glesbygden. Alternativet för många mindre butiker är nedläggning om man inte får till en fungerande varuförsörjning, säger Hans Wilhelmsson från Landsbygdsservice.

Fortsatt utvärdering

Konsum Värmland kan ännu inte säga om det kommer att bli aktuellt med utökning av leveranserna till fler privata butiker i Värmland.

– Nu har vi två privata butiker som kunder till Konsum Värmland. För oss innebär det en bättre grund för en ordentlig utvärdering. Visst vill hjälpa till så långt som möjligt, men då måste vi också säkerställa att det inte blir någon förlustaffär. Sedan får vi utvärdera från fall till fall om det kommer bli aktuellt med fler leveranser till ytterligare privatbutiker, avslutar Steve Fredriksson.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02, Annika Eriksson, Lennartfors Brukshandel, 070-689 99 61, Hans Wilhelmsson, Landsbygdsservice 070-271 53 72.

Läs gärna mer om Konsum Värmland på; www.konsumvarmland.se