Utökad återkallelse av Coop Fläskfärs, Coop Nötfärs och X-tra Nötfärs på grund av risk för salmonellaförekomst

Coops tidigare återkallelse, söndagen den 27 maj, av nöt- och blandfärs utökas nu med nedanstående produkter. Anledningen till utökningen beror på att Livsmedelsverket har gjort en bedömning att alla produkter som har producerats på den aktuella linjen i anläggningen den 22 maj ska återkallas. Dock har inte några nya provresultat påvisat förekomst av salmonella från produktionstillfället.
    

Produkter Sista förbrukningsdag
Coop Fläskfärs, cirka 1000 gram 30 maj 2012
Coop Nötfärs, fetthalt 10-12 %, cirka 1000 gram 30 maj 2012
Coop Nötfärs, fetthalt 10-12 %, cirka 2000 gram 30 maj 2012
X-tra Nötfärs, cirka 1000 gram 30 maj 2012
         
Produkter som återkallats sedan tidigare Sista förbrukningsdag
Coop Hamburgare bacon, cirka 452 gram 30 maj 2012
Coop Hamburgare, cirka 452 gram 29-31 maj 2012
Coop Hamburgare, cirka 1130 gram 29-30 maj 2012
Coop Nötfärs, fetthalt 16-18 %, cirka 2000 gram 28-31 maj 2012
Coop Blandfärs, fetthalt 20 %, (50/50), cirka 500 gram 28 maj-01 juni 2012
Coop Blandfärs, fetthalt 20 %, (50/50), cirka 1000 gram 28 maj-01juni 2012
Coop Blandfärs, fetthalt 20 %, (50/50), cirka 2000 gram 27-31 maj 2012

Coop beklagar det inträffade. Kunder som har produkten kvar hemma kan lämna tillbaka den i närmaste Coop-butik.

Salmonellabakterier dör vid upphettning till minst 70 grader.

För ytterligare information:
Coops pressjour 08-743 23 33.

Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Bygg samt Coop Online och Daglivs. Som medlem får du medlemsåterbäring på upp till 5 % på allt du handlar. Se även www.coop.se