Unikt samarbete ger resultat; Ny maträtt för idrottare lanseras

En rad aktörer inom Måltidsriket har gått samman i ett utvecklingsprojekt för att ta fram ett attraktivt alternativ till den traditionella ”idrottsmaten”. Genom att utveckla en helt ny produkt som är bra förpackad och innehåller läcker, hälso- och miljömässigt sund mat med tydlig regional identitet hoppas Måltidsriket att detta ska attrahera idrottande ungdomar, deras föräldrar och publik. Konsum Värmland blir först med en produkt på marknaden. Måltidsrikets ordförande Carl-Jan Granqvist demonsterade delar av konceptet på Konsum Värmland charkfabrik under onsdagen.

gruppbild_h

Personer från vänster; Benny Skyttman Måltidsriket, Pär Dalebjer Värmlands Idrottsförbund, Kenny Thor Konsum Värmland charkfabrik, Johan Eklund Grythyttans restauranghögskola, Carl-Jan Granqvist Måltidsriket, Ingrid Hermansson Grythyttans restauranghögskola, Claes Josephsson och Mats Olsson från Broby Grafiska, Stefan Wennström Grythyttans restauranghögskola och Bo Thunberg Kil Innovation Food Arena.

Inom idrottsrörelsen tillagas en omfattande mängd mat i samband med olika idrottsliga arrangemang, tävlingar, läger, matcher, cuper m m. Av tradition är detta mest ”lättlagat” av typen grillade hamburgare och den klassiska idrottsbuffén ”en kokt med bröd”, ofta kombinerat med läsk och godis till försäljning. Den här sortens mat har blivit mycket vanlig i idrottssammanhang eftersom den är enkel att hantera. Klubbar och andra får också ett ekonomiska överskott när de säljer.

– Det här nya konceptet ligger helt rätt i tiden. Ungdomar är betydligt mer medvetna om miljöaspekter, vad närproducerat betyder och att det är bra med hälsoriktig mat, säger Per Dalebjer, förbundschef på Värmlands Idrottsförbund.

– Den mat som säljs på idrottsarrangemang ska ju både bidra till att förbättra resultat och att man mår bra. Men det är lika viktigt att maten sänder ”sunda signaler” så att både de som idrottar, besökare och tränare förstår vad bra mat betyder, fortsätter Per Dalebjer.

Restauranghögskolan i Grythyttan
Utvecklingsprojektet har bedrivits i ett unikt, brett samarbete mellan elever från Restauranghögskolan i Grythyttan/Örebro Universitet, Packaging Arena, Broby Grafiska, Kil Innovation Food Arena (KIFA), Måltidsriket och Konsum Värmland. Idéen till projektet kommer ursprungligen från idrottsförbunden i Värmland och Örebro som uppmärksammat behoven av hälsosammare mat för främst idrottande ungdomar. Genom samarbete inom Måltidsriket har det blivit möjligt att skapa en helt ny produkt. Den första maträtten för marknaden lanseras nu av Konsum Värmland.

– Det är fantastiskt roligt att ha medverka till att detta helt nya koncept kommer fram, konstaterar Carl Jan Granqvist, ordförande i Måltidsriket Ekonomisk Förening.

– Samarbetet visar på den idérikedom och utvecklingskraft som finns bland företag och instituioner inom Måltidsriket. En bra och sund maträtt, snyggt förpackad och kommersiellt gångbar, fordrar samverkan mellan många aktörer för att komma in på en ny marknad.

Anpassad idrottsmeny
Projektets uppdrag har varit att utveckla en ”idrottsmeny” som är rätt anpassad näringsmässigt samtidigt som den är lätt för idrottsföreningarna att hantera. I uppdraget till projektgruppen har ingått att produkten så som långt möjligt ska vara gjord av närproducerade/regionala råvaror med tydligt ursprung och identifierbara mervärden. Med tanke på blandningen av olika kulturer och religioner inom idrotten ska produktutvecklingen på sikt ta hänsyn även till denna faktor.

– Det här visar vad det lite svårbegripliga begreppet innovation i matsammanhang rent konkret kan handla om, säger Bo Thunberg, projektledare på KIFA.

– Genom att länka samman kunskaper och erfarenheter hos olika intressenter har vi kunnat skapa något helt nytt för en marknad med en väldigt stor potential. Det är samarbetet i sig som möjliggjort detta, en slags win-win-situation för alla medverkande parter. Och på sikt för alla idrottande ungdomar.

I projektet har olika intressenter medverkat med sina specialiteter. Receptet har tagits fram av studenter på Restauranghögskolan i Grythyttan. Förpacknings- och designarbetet har gjorts av elever vid Broby Grafiska i Sunne. Kil Innovation Food Arena har svarat för att länka idéarbetet till företagens produktion. Måltidsriket har ansvarat för samordningen. Konsum Värmland var först bland företag att anmäla intresse för att göra en produkt som är anpassad för marknaden och idrottsklubbarnas behov. Man räknar med att produkten är lanseringsklar i mitten av april, och kommer inledningsvis att saluföras inom Konsum Värmlands verksamhetsområde.

– Vi har visserligen en lång tradition att framgångsrikt och lönsamt arbeta med lokala produkter på en begränsad marknad. Med samarbeten av det här slaget, som den nya produkten markerar startskottet för, kan den värmländska småskaliga livsmedelsproduktionen nå oanade framgångar, avslutar Kenny Thor, chef för Konsum Värmland charkfabrik.

För ytterligare information, kontakta; Projektledaren för KIFA, Bo Thunberg tfn; 076-1030880, Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, 070-6017152, Förbundschefen på Värmlands Indrottsförbund Per Dalebjer; 0702-465222 Se gärna; www.kilskommun.se, www.maltidsriket.se, www.konsumvarmland.se