Unik satsning av Konsum Värmland i ICAs gamla lokaler Mångkulturell matbutik på Kronoparken i Karlstad

Konsum Värmland ska, i början av 2009, öppna en helt ny typ av butik i nedlagda ICAs lokaler på Kronoparken i Karlstad. Butiken kommer att erbjuda ett sortiment som främst finns representerat i Mellanöstern.

På Kronoparken i Karlstad, representeras befolkningen av många olika kulturer. Vi vill därför bli bättre på att anpassa vårt sortiment även mot dessa kunder. För att hitta rätt varor vill vi inleda ett samarbete med invandrarföreningar för att lära oss mer om andra kulturers högtider och mattraditioner, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

Nytt och spännande
Den nya butiken, som blir Konsum Värmlands andra på Kronoparksområdet, beräknas att få en totalyta på cirka 1100 kvm. Butiken kommer att erbjuda ett sortiment som främst anpassas efter matkulturer som finns representerat i mellanöstern. Man beräknar att den nya butiken ska stå klar i början av 2009.

– Vi har redan märkt en allt större efterfrågan av nya och spännande maträtter, främst under fastemånaden Ramadan. Därför går vi ett steg längre genom att öppna en helt ny butik, som anpassar sitt sortiment efter dessa önskemål. Det är med stora ambitioner som vi går in i detta projekt.

All Världens Mat
Den nya butiken kommer att heta ”All Världens Mat”, och ska drivas i Konsum Värmlands regi. Det ska alltså bli en komplett butik som helhjärtat inriktar sig mot, för många värmlänningar, helt nya och spännande matkulturer. Med butikens unika inriktning räknar man med att den ska locka till sig besökare och kunder långt utanför Karlstad Kommuns gränser.

– Vår målsättning är att detta ska bli en stor butik med tanke på sortimentet och att det skapar intresse och nyfikenhet från oss som inte är så bevandrade i detta sortiment, menar Klas Olsson.

– Förutom att vi kan tillgodose fler smakriktningar, betyder det också att handeln på Kronoparkens centrum får ett rejält lyft. Något som vi anser vara viktigt i dessa oroliga tider. Framförallt medverkar detta till att Kronoparken blir en allt mer levande stadsdel, säger Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson.

Integrationssamarbete med Karlstads Kommun
I samarbete med Arbetsmarknads- och socialnämnden inom Karlstads kommun söker man också en projektledare, gärna med erfarenhet, bakgrund och kunskap om främst kulturen i mellanöstern. Sedan en tid tillbaka driver kommunen, tillsammans med bemanningsföretaget Manpower, projektet Karlstads Matchning, med målsättningen att öka sysselsättningsgraden för utrikes födda.

– Som ett första steg söker vi alltså en projektledare med erfarenhet från främmande kulturer, som med ett brinnande matintresse kan bidra med sin kompetens till den nya butiken, säger Roger Granath, från Arbetsmarknads- och socialnämnden inom Karlstad Kommun.

– Öppningen av den nya butiken ser vi som ett konkret integrationsprojekt. Det är ett exempel där en stor lokal arbetsgivare söker den kompetens och erfarenhet som finns hos utrikes född arbetskraft. Här kan vi vara med att hjälpa till och förmedla rätt kompetens, menar Roger Granath.

– Vi har en lång erfarenhet av att bygga butiker. Men vi vill ha hjälp med att hitta rätt sortiment, exponering och kundupplysning. Därför vill vi alltså så snabbt som möjligt hitta rätt personer som arbetar med butiken, men också med olika invandrarföreningar som kan vara med att påverka både sortiment och inriktning, avlutar Steve Fredriksson.

Övriga fakta
Se gärna 
www.konsumvarmland.se

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson 054-220102

Läs mer om All världens mat i Pressmeddelande 2009-02-06 »