Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

Två av tre svenskar kommer att förändra sina matvanor i år

Nytt år, nya möjligheter. Många svenskar ser ett nytt år som ett bra tillfälle att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor. En undersökning bland 1 300 svenskar som genomförts på uppdrag av Coops Matometer visar tydligt att fler personer i storstadsområden och fler kvinnor än män vill ändra något med sina matvanor. Det vanligaste är att man vill äta mindre sötsaker, och hela fyra av fem tillfrågade tror också att de kommer att lyckas med sin förändring i det nya året.

Coops Matometer har med hjälp av Demoskop frågat en representativ grupp svenskar om de kommer att ändra något i sina matvanor i år och om de tror att de kommer att lyckas. En majoritet av svenskarna (68 procent) säger att de kommer att ändra sina matvanor i det nya året och det är främst kvinnor samt personer i åldern 26-35. Det svensken vill ändra på i första hand är att äta mindre sötsaker, vilket två av fem har svarat. I störst utsträckning är det personer i åldern 26-35 som vill minska sin konsumtion av sötsaker samtidigt som personer över 66 år är minst angelägna om att äta mindre godis (14 procent). Andra förändringar som många önskar genomföra på det nya året är dels att börja äta mer hälsosam mat generellt samt att äta mer grönsaker (17 procent).

Kasta mindre mat hemma
Undersökningen visade också att många planerar att kasta mindre mat i hemmet. Av de som har svarat på undersökningen har en av fem under 35 år svarat att de kommer att kasta mindre mat hemma. I den yngsta gruppen, de mellan 16-25 år, finner man även de som i störst utsträckning vill laga mer mat hemma , vilket 17 procent av dem svarat.

Slutsatser från undersökningen:

  • 68 % av svenskarna kommer att förändra sina matvanor 2019. Samma svar ger 73 % av kvinnorna, 64 % av männen och 81 % av de tillfrågade i åldern 26-35.
  • 82 % av svenskarna tror att de kommer att lyckas med att förändra sina matvanor. 3 % tror att de inte kommer att lyckas och 15 % vet inte om de kommer att lyckas.
  • 25 % av svenskarna vill äta mindre sötsaker. 31 % av de tillfrågade i åldern 25-36 och 28 % av kvinnorna vill också det.

Topp 5 svenska befolkningen
#1 Äta mindre sötsaker (25%)
#2 Äta mer hälsosamt (17%)
#2 Äta mer grönsaker (17%)
#4 Kasta mindre mat hemma (14%)
#5 Äta mer vegetarisk kost (11%)
#5 Äta mer frukt (11%)

För mer information kontakta:
Coops presstjänst: 010-743 13 13

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag Coops Matometer. Totalt genomfördes 1 361 intervjuer inom en riksrepresentativ grupp av den svenska allmänheten, 16-75 år. Undersökningen genomförs inom ramen för Norstats slumprekryterade webbpanel och sammanställts av Demoskop på uppdrag av Coops Matometer.

Om Matometern:
Coops Matometer är Sveriges största undersökning om vad människor i Sverige äter till vardags och utgörs i dagsläget av en databas med information om mer än 450 000 måltider. Undersökningen görs av Coop tillsammans med Demoskop. Matometerns databas uppdateras varje vecka med 6 000 nya måltider från en riksrepresentativ grupp i åldern 16-75 med information om vad de äter, när de äter och vem som äter.