Trots fortsatta försäljningsframgångar och ökade marknadsandelar Konsum Värmland varslar ytterligare 48 av sina cirka 3 000 anställda

Beräknad lägre framtida tillväxt, fler aktörer, förändrad marknadssituation i kombination med investeringar som innebär ett rationellare butiksarbete, medför att Konsum Värmland varslar ytterligare 48 personer på fjorton butiker.

I början av november meddelade Konsum Värmland att man varslar 42 personer som koncentrerats till Coop Forum Bergvik. Nu utökar man alltså varslet till ytterligare fjorton butiker där 48, av totalt 3 000, anställda kan komma att beröras. Huvuddelen av det nya varslet är koncentrerat till Arvika och Eda kommuner. Anledningen är bland annat, enligt Konsum Värmland, att de nya köpcentren intill norska gränsen har förändrat den totala marknadssituationen inom Arvika och Eda.

– Den tillväxt som kommer in i länet via norgehandeln fångas effektivt upp av de nya köpcentren i Töcksfors och Charlottenberg. Detta ser vi tydligt eftersom vi själva bedriver handel på dessa platser. Detta innebär att vi måste anpassa vår kostym efter de nya förutsättningarna, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

– Landets totala handel signalerar en betydligt försiktigare konsumtionstillväxt än vad vi varit vana vid under de senaste åren. Det har vi redan märkt av i Värmland som är ett landskap som dessutom inte har någon egentlig befolkningstillväxt. Av den anledningen skapas det inte några nya arbetstillfällen genom att fler aktörer tillkommer. Det handlar istället om förskjutningar för sysselsättningen inom den totala branschen. Något som vi har erfarenhet av genom vår breda verksamhet över hela Värmland.

Modernt butiksbestånd, försäljningsökning och marknadsandelstillväxt
Under de senaste tre åren har Konsum Värmland investerat för närmare 360 Mkr i sitt butiksnät i form av nya, moderna och större butiker. Investeringarna har inneburit att föreningen idag har en av landets bästa försäljningsökningar, men också att investeringarna på sikt kommer att skapa förutsättningar för en enklare butiksdrift. Något som beräknas slå igenom under senare delen av 2008. Till detta ser man bland annat stora vinster i automatordersystemet som i högsta grad bidrar till ett rationellare butiksarbete.

– Även om Konsum Värmland just nu har en mycket bra försäljningsutveckling, med en kraftig marknadsandelstillväxt som följd, måste vi, liksom alla andra, hela tiden rationalisera och effektivisera verksamheten där det är möjligt. Att slå vakt om föreningens ekonomi är en förutsättning för att på sikt kunna fortsätta som en egen stark lokal förening.

Varselregler
Varsel innebär att samtliga berörda parter får en tidig indikation om eventuella förändringar och kan på så sätt få en rimlig tid på sig att hantera situationen. Konsum Värmland är en och samma arbetsgivare inom landskapet. Av den anledningen läggs alltså de fjorton butikerna samman inom ett och samma varsel. Helt i enligt med de regler som gäller.

– Vi är en av de större enskilda arbetsgivarna i landskapet. Därför väljer vi också att informera om åtgärderna så snabbt som möjligt. Något som på sikt underlättar för alla parter.

Fackliga förhandlingar inleds
Exakt hur många, eller vilka personer som kommer att beröras vid de fjorton butikerna är i dagsläget inte klart. Detta kommer att fastställas vid de fackliga förhandlingarna som inleds omgående.

– Vi är medvetna om att ett varsel skapar oro för många av våra anställda. Men vår självklara förhoppning är att hitta så bra lösningar som överhuvudtaget är möjligt i en situation av det här slaget. Men samtidigt ser vi inte längre någon direkt tillväxt inom landskapets handel eller någon befolkningsökning. Vi förbereder oss kort och gott inför framtiden, avslutar Klas Olsson.

Övriga fakta
Följande butiker berörs av det nya varslet;
– Coop Extra Palmviken och Styckåsgatan i Arvika
– Konsum Charlottenberg
– Coop Extra Säffle
– Coop Extra Hagfors
– Coop Extra Filipstad
– Coop Extra Hammarö
– Konsum Torsby
– Konsum Forshaga
– Konsum Grums
– Konsum Munkfors
– Konsum Herrhagen och Norrstrand i Karlstad
– Konsum Frödingsplan i Karlskoga

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02 eller Ann Ambrahamsson Handelsanställdas Förbund, tfn; 073-0930777

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad bedriver verksamhet i ett 80-tal försäljningsställen och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med 12 butiker samt MaxiMat med inriktning mot norgehandeln i Töcksfors och Charlottenberg. Föreningen är unik såtillvida att man också driver en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 130 000 medlemmar och har cirka 3 000 anställda. Butiksförsäljningen uppgick till 3,3 miljarder kronor (31/12 2006). Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede.