Trots den högsta försäljningsutvecklingen i landet Konsum Värmland varslar ett 40-tal av sina 3 000 anställda

Lägre framtida tillväxt, fler aktörer i kombination med investeringar som innebär ett rationellare butiksarbete, medför att Konsum Värmland varslar ett 40-tal av sina cirka 3 000 anställda. Varslet är koncentrerat till Coop Forum Bergvik.

Anledningen till varslet är, enligt Konsum Värmland, att man beräknar en framtida avmattning i tillväxtmöjligheterna inom detaljhandeln i Värmland.
En annan anledning är att tidigare genomförda investeringar som på sikt kommer att skapa förutsättningar för en enklare butiksdrift. Detta beräknas slå igenom under senare delen av 2008. Till detta ser man stora vinster i automatordersystemet som kommer att generera ett rationellare butiksarbete. Utveckling av ShopExpress kommer att fortsätta, vilket också leder till ett mindre behov av arbetstimmar. Åtgärderna syftar till att stärka upp konkurrenskraften och pressa priserna ytterligare.

– Även om Konsum Värmland just nu har den bästa försäljningsutvecklingen i landet, bedömer vi att tillväxten i Karlstadområdet blir lägre i framtiden. Fler aktörer, både innanför och utanför Karlstad, gör att del av handeln kommer att förskjutas till områden utanför Karlstad, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson.

– Den tillväxt som kommer in i länet via norgehandeln fångas effektivt upp av köpcentren i Töcksfors och Charlottenberg. Detta ser vi tydligt eftersom vi själva bedriver handel på dessa platser. Kristinehamn är en annan plats som har stärkt sin handel i den egna kommunen. Ytterligare investeringar kommer att göras i Karlskoga som beräknas få samma effekt, att handeln i den egna kommunen ökar.

Svårigheter för nyetableringar i Karlstad
I Karlstadområdet har man dessutom stött på vissa motgångar att hitta nya lägen. Bland annat har man varit intresserad av att etablera en ny fullsortimentsbutik vid Älvmotet på Råtorp i Karlstad. Något som hade gett ytterligare arbetstillfällen.

– Hade vi kommit fram i vår önskan att bygga en fullsortimentsbutik vid Älvmotet på Råtorp i Karlstad, hade vi kunnat undvika ett varsel. Ett nytt läge hade då gett möjlighet till ett 30-40 tal tjänster, tyvärr blev det inte så utan vi fick avslag.

– Som en lokal förening betyder dessutom möjligheterna till nyetableringar även mycket för sysselsättningen i vår egen livsmedelsindustri i Karlstad, menar Klas Olsson.

Fackliga förhandlingar inleds
Exakt hur många, eller vilka personer som kommer att beröras, är i dagsläget inte klart. Detta kommer att fastställas vid fackliga förhandlingar som inleds omgående.

– Vi är medvetna om att ett varsel på en arbetsplats skapar både osäkerhet och oro för den enskilde. Av tradition har vi i Konsum Värmland värnat om att hitta så bra lösningar som överhuvudtaget är möjligt i en situation av det här slaget. Men samtidigt ser vi inte längre någon direkt tillväxt inom landskapets handel eller någon befolkningsökning. Vi förbereder oss kort och gott inför framtiden, avslutar Klas Olsson.

För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-22 01 02.

Konsum Värmland, med huvudkontor och styrelse i Karlstad, bedriver verksamhet i 80 försäljningsställen med olika profiler och inriktningar över hela landskapet. Dotterföretaget Pekås verkar inom lågprissektorn med nio butiker samt MaxiMat med inriktning mot Norgehandeln. Föreningen har också en egen livsmedelsindustri i form av charkfabrik, bageri, lagercentral och transportcentral. Föreningen ägs av sina cirka 130 000 medlemmar och har cirka 1 700 årsanställda. Försäljningen uppgick under förra året till 3,3 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket offensivt och expansivt skede.