Tredje året i rad med vinst för Coop Sverige

Tredje året i rad med vinst för Coop Sverige

Coop Sverige levererar för tredje året i rad vinst. Med den nya affärsmodellen som trädde i kraft vid årsskiftet skapas dessutom förutsättningar för större samordningsvinster och en långsiktigt stabil lönsamhet för både grossist- och butiksverksamheten för hela Coop i Sverige.

2017 års rörelseresultat före jämförelsestörande poster blev 130 mkr, vilket är lägre jämfört med 2016.

Det är glädjande att vi för tredje året i rad levererar vinst. Förklaringen till den minskade vinsten jämfört med 2016 är att fjolåret inleddes svagt med en vikande försäljningstrend. Det sista tertialet skedde dock ett tydligt trendbrott där vinstnivån låg i linje med föregående år, säger Magnus Johansson, vd Coop Sverige.

Nu är siktet inställt på 2018 och den nya affärsstrategi som nyligen antagits av Coop Sveriges styrelse.

Målsättningen för 2018, som har inletts starkt, är att knäcka den negativa trenden och öka försäljningen. Redan idag tar våra bästa butiker marknadsandelar och på lite längre sikt ska Coop ta marknadsandelar även som helhet. Mitt tydliga uppdrag är att Coop ska lyckas med denna vändning som ett resultat av att vi får fler nöjda kunder genom att bli ännu bättre på att leverera på vårt kundlöfte: prisvärd, hållbar, matglädje samtidigt som vi höjer servicegraden både i fysiska butiker och i näthandeln på Coop.se.

Året i korthet:

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 32 188 mkr (31 553).
  • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 130 mkr (236).
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 35 mkr (172).
  • Årets resultat uppgick till 15 mkr (344).
  • Formatutrullningen har fortsatt. Under året har totalt 74 butiker ställts om, varv fyra nyetableringar och sex som ställts om inom konceptet Coop. Därmed har totalt 141 av 237 butiker det nya formatet inom Coop Sverige.

För mer detaljer, se bilagan Finansiell Årsrapport 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Coops pressjour: 010-743 13 13