Träffa Coop i Almedalen

Träffa Coop i Almedalen

I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  

Nedan är några av de seminarier där du kan träffa Coop. Fler representanter finns på plats, bland annat inom etablering och butiksutveckling. Ta gärna kontakt med oss för att prata mat, hälsa, hållbarhet, butiksdrift och etablering. Väl mött!

Tisdag 25 juni 

14:00 – Vad måste till för att vi ska äta mer hälsosamt och hållbart? 

Coop arrangerar ett seminarium där vi vill skapa kraft för att ställa om till en kost som är bättre för både miljö, samhälle och hälsa. Välkommen till Kårhuset Rindi för att ta del av samtalet.

I den breda hållbarhetspaletten av klimatutsläpp, biologisk mångfald, arbetsförhållanden och djurvälfärd går många konsumenter vilse. Därtill ska man äta hälsosamt. Hur kan vi se till att den mat som produceras är schysst för både människan och jorden? Och hur kan vi guida konsumenten för att göra bättre val?

Livsmedelsverkets presenterar de nationella målen för Sveriges livsmedelskonsumtion. Därtill följer ett panelsamtal där vi diskuterar hur politik, näringsliv och konsumenter tillsammans kan arbeta för en snabbare omställning till en mer hälsosam och hållbar kost.

Medverkar gör:

Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket
Johanna Hornberger, riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet (M)
Stina Larsson, miljöpolitisk talesperson (C)
Johanna Hållén, generalsekreterare Sveriges konsumenter
Meta Persdotter, vd Coop Butiker och Stormarknader

Läs mer här.

15:00 – EU:s hållbarhetslagstiftning – ökad regelbörda eller konkurrensfördel för Handelslandet Sverige? 

EU introducerade under mandatperioden 2019-2024 initiativet The Green Deal med ambitionen att skapa ett grönt och hållbart EU via omfattande reglering. De politiker som är ansvariga under mandatperioden 2024-2029 är sedan de som ska säkerställa att lagstiftningarna implementeras och alla hållbarhetsmål uppnås till 2030. För att lyckas måste ökad konkurrenskraft och hållbarhet gå hand i hand. Vi står alltså i en brytpunkt sommaren 2024. Vad vill handeln se för prioriteringar och hur ser svenska EU-parlamentariker på framtiden för initiativet?

Medverkar gör Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop Sverige samt representanter för Moderaterna, Socialdemokraterna, HM och Svensk Handel.

Onsdag 26 juni 

08.00 – Svenska mervärden för stärkt konkurrenskraft, djurskydd, biologisk mångfald och antibiotika

Vilka mervärden är viktiga för svenskproducerad mat? Vad säger konsumenterna, djurskyddet och vad är kravet på biologisk mångfald? Vad anser bönderna och livsmedelsindustrin kan stärka konkurrenskraften för svensk mat?

Medverkar gör Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop Sverige samt representanter för Vi Konsumenter, WWF, Arla, Axfood, Kött- och charkuteriföretagen samt World Animal Protection Sverige.

10.30 – En inkluderande grön omställning, där handling och samverkan går före ambitioner och tomma löften 

EU-kommissionen 2019 hade tydliga mål, bland annat EU:s Green deal. Detta har lett till att hållbarhet för företag har, under relativt kort tid, gått från att vara frivilligt till lagstiftning. Hur har detta landat inom näringslivet? Hur uppfattar man att riket Sverige ställer sig till detta?

Medverkar gör Markus Wahlgren, Stormarknadschef Stora Coop Visby samt representanter för CSR Sverige, Vattenfall, Sodexo, Skellefteå Kraft samt Socialdemokraterna.

16.30 – Havsbaserad vindkraft – multianvändning

Vilka synergier och möjligheter finns till samexistens för produktion av blå mat, ökad biodiversitet, säkerhet och energi till havs? Går det att skapa flera fördelar samtidigt som gynnar både människa och miljö?

Medverkar gör Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop Sverige samt representanter för OX2, WWF och Uppsala universitet.

19.45 – Hur får vi konsumenter att välja lokalproducerad mat i prispressade tider?

En stark lokal livsmedelsproduktion är viktigt för att upprätthålla en levande landsbygd och för att stärka försörjningsförmågan, inte minst här på Gotland. Samtidigt värderas mat alltjämt lågt av många konsumenter. Hur kan vi jobba för att få fler konsumenter att prioritera lokala, hållbara matval?

Medverkar gör Markus Wahlgren, Stormarknadschef Stora Coop Visby samt representanter för Matkafé Öster, Protos samt Matbyrån Gotland.

Torsdag 27 juni  

10.00 – Hur skapar vi förutsättningar för att mer strömming och skarpsill landar som livsmedel? 

Det regionala yrkesfisket efter sill/strömming i Östersjön står inför stora utmaningar. Samtidigt skickas det signaler om hur viktigt fisket är i händelse av kris eller krig. Hur kan vi skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna landa mer strömming för konsumtionsändamål?

Medverkar gör Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop Sverige samt representanter för Länsstyrelsen Gotland, Martint centrum Simrishamn, Naturskyddsföreningen, Formas, Fiskbranschens riksförbund samt Havs- och vattenmyndigheten.

 

11.45 – Allt färre äter tillräckligt näringsriktigt – hur kan vi vända trenden?

Nya undersökningar visar en kraftigt negativ trend kring hur vi svenskar äter. Allt färre får i sig den dagliga rekommendationen av frukt och grönt. Förra året var siffrorna skrämmande låga – i år alarmerande! Detta samtidigt som våra livsstilsjukdomar ökar. Hur kan vi vända trenden?

Medverkar gör Meta Persdotter, vd Coop Butiker och Stormarknader samt representanter för Brödinstitutet, Medveten konsument samt Picadeli.

12.00 – Riskerar det föreslagna kommunala beredskapsansvaret ge oss 290 olika lösningar?

I utredningen Livsmedelsberedskap för en ny tid finns flera förslag för att stärka vårt lands livsmedelsberedskap. Det handlar om beredskapslagring, en ny livsmedelsberedskaplag och även ansvarsfrågan – både det enskilda medborgaransvaret och ett större kommunalt ansvar.

Medverkar gör Frida Ganshed, vd Coop Gotland samt representanter för Svensk Dagligvaruhandel, SKR, Uppsala kommun samt Livsmedelsverket.

13.15 – Hållbarhet med ökad matproduktion – hur går det ihop? 

Hela livsmedelssektorn står inför en stor framtidsutmaning. Producera betydligt mer mat – men samtidigt minska miljöpåverkan. Hur ska vi lösa detta dilemma? Sjömaten har potential för att bli en hörnsten i framtidens hållbara kost.

Medverkar gör Markus Wahlgren, Stormarknadschef Coop Visby samt representanter för Fiskbranschens riksförbund, Axfood och Norwegian Seafood Council.

13.30 – Är smak viktigare än hälsa om tallriken ska bli grönare? 

Vi äter allt mindre frukt och grönsaker i Sverige. De senaste åren har vi hållit hårdare i matpengarna, vilket gjort att konsumtionen minskat ytterligare. Detta trots att vi av både klimat- och hälsoskäl tvärtom borde ha mer grönt på tallriken. Vad krävs för att konsumtionen ska vända uppåt igen?

Medverkar gör Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop Sverige samt representanter för Dole Nordic, Kairos Future, Livsmedelsverket, Fruktimporten och Restaurang Hantverket.

Fredag 28 juni  

12.00 – Är förändring möjlig utan friktion?

Klimatomställning är en komplex fråga och vi har varken råd eller tid att vänta på den perfekta lösningen. Vi måste agera nu utifrån den fakta vi har. Ibland blir det dock inte riktigt som vi har tänkt oss, hur hanterar vi det?

Medverkar gör Mattis Bergquist, hållbarhetschef Coop Sverige samt representanter för The Bacon Hospital, Green Mind, Max Burgers, Vattenfall och Arla Foods.

Hör av dig om du vill ha mer information 

Förutom vid de ovan beskrivna seminarierna så finns ett flertal representanter från Coop och KF på plats under Almedalsveckan för samtal och möten.

Vill du mötas upp i Visby eller höra mer om vårt deltagande, hör gärna av dig.

Kontakta: Therese Knapp, Public Affairs, therese.knapp@coop.se, tele: 076 105 78 11.

För mer information kontakta
Coops presstjänst: 010-743 13 13 eller media@coop.se 

 • Coops matkreatör Sara Begner släpper kokbok med budgetrecept

  Coops matkreatör Sara Begner släpper kokbok med budgetrecept

  Nu kommer klassikern och Sveriges mest sålda kokbok i ny skrud. I juli släpps en ny utgåva av Vår kokbok på temat på allas läppar: ”budget”.
  Read more
 • Dags att nominera till Änglamarkspriset 2024

  Dags att nominera till Änglamarkspriset 2024

  Nu är det dags att nominera till Änglamarkspriset 2024. I hela 22 år har Coop och KF tillsammans med Änglamarksfamiljerna Alfredson, Danielsson och Taube stöttat unga eldsjälar som genom sin verksamhet bidrar till en mer hållbar och positiv framtid för sin egen och kommande generationer. Prissumman på 250 000 kronor ska bidra till att dessa hållbarhetsentreprenörer kan förverkliga sina idéer och mål.
  Read more