Tack alla riksdagspartier för att ni lämnat era Ekolöften

Under förra veckan gick Coop ut med kampanjen Ekolöftet, där alla riksdagspartier tillfrågades vad de vill göra för att stimulera ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Redan på kampanjens fjärde dag hade samtliga partier lämnat sina löften via Coops kampanjsajt coop.se/ekoloftet.

Ekotrenden växer och allt fler konsumenter efterfrågar ekologisk mat, samtidigt har omställningen till ekologiskt lantbruk i princip stått still sedan 2012. Mycket på grund av att de ekonomiska villkoren för lantbruk har försämrats. Få riksdagspartier har kommunicerat mål eller planer för hur de ska få fart på eko i Sverige, och de politiska ambitionerna är i flera fall bristfälliga. Därför drog Coop igång kampanjen Ekolöftet.

– Jag är positivt överraskad över att alla partier har gett Ekolöften. Vi hade en förhoppning om utfästelser kring 20 till 30 procent för ekologisk produktion och 20 procent för konsumtion. Partiernas löften visar att det finns en del ambitioner i den riktningen. Dock hade man kunnat önska ännu fler konkreta mål. Flera partier har dessutom inte riktigt svarat på frågan om eko, utan gett löftet kring hur det ska stimulera närodlat, miljöanpassat och hållbart. Det är också vällovligt, men inte det vi frågade efter. Givetvis är det viktigt att partierna nu lever upp till sina löften. Ekologisk mat är en viktig fråga för många människor, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop.

Över en tredjedel vill veta vad riksdagspartierna gör för att öka tillgången på ekologisk mat, enligt en undersökning bland Coops medlemmar. 40 procent svarade att partiernas hållning i frågan om ekologisk produktion kan påverka hur de röstar i höstens val.

Rekordförsäljning

När Coop sänkte priset kraftigt på ekologiska äpplen som en Veckans Eko-vara förra veckan såldes 75 gånger fler kilo ekoäpplen än under motsvarande vecka år 2013. Det innebar en försäljning av 19 000 kilo ekologiska äpplen under Veckans Eko, jämfört med 255 kilo under en vanlig vecka. Den totala försäljningen av ekologiska varor hos Coop under första kvartalet i år uppgår till 7 procent, att jämföra med 5,5 procent under förra året. Därmed säljer Coop nästan dubbelt så mycket ekologiskt som genomsnittet av livsmedelshandeln.

– Tack till alla medlemmar och kunder för att ni handlar så mycket ekologiskt och driver efterfrågan. Coop gör ekologisk mat tillgängligt för fler genom att sänka priserna i brist på att riksdagspolitikerna gör tillräckligt för att lyfta eko i Sverige. Med en politik som stimulerar ekologisk produktion skulle vi kunna få se lägre priser på ekologiska varor i butik, precis som i Danmark, där politikerna tagit till sig konsumenternas önskemål och genomfört konkreta åtgärder för att lyfta ekologiskt, säger Louise König.

Det stora intresset från konsumenterna och partiernas snabba inkomna Ekolöften visar att ekofrågan är viktig. Coop kommer att följa upp riksdagspartiernas Ekolöften framöver och bevaka att de håller vad de lovat, tydliggör löftena i sina valmanifest och fortsätter att sätta frågan på den politiska agendan.

Riksdagspartiernas Ekolöften:

 www.coop.se/ekoloftet

Ytterligare information:

Louise König, hållbarhetschef, KF och Coop, tel. 010 – 743 21 17

Coops pressjour, tel. 010-743 13 13

Fakta om undersökningen: 1450 av Coops medlemmar har svarat på undersökningen som genomfördes 27-31 mars 2014. Coop Medlemspanel är representativ för alla Coops 3,4 miljoner medlemmar.

 • Träffa Coop i Almedalen

  Träffa Coop i Almedalen

  I nästa vecka startar Almedalen 2024. Coop kommer vara i Visby för att delta i debatter, möten och samtal. Några av de ämnen som vi kommer att diskutera är stärkt krisberedskap, vägen mot en mer hållbar livsmedelskedja samt hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.  
  Read more
 • Ny testvinst för Coop bearnaise

  Ny testvinst för Coop bearnaise

  År efter år fortsätter Coops bearnaisesås att imponera på landets smakpaneler. Nu även i Testfaktas oberoende laboratorietest.
  Read more