Successiv övergång av hänsyn till lokala leverantörer: Konsum Värmland fasar ut ägg från burhöns

Konsum Värmland har, tillsammans med övrig svensk konsumentkooperation, beslutat upphöra med all försäljning av ägg från burhöns till förmån för ägg från frigående hönor. För att främst de lokala leverantörerna ska få en rimlig chans att ställa om sin produktion beräknas att alla burägg har försvunnit från butikerna vid årsskiftet.

– Vi ser helst att omställningen går så snabbt som möjligt, säger Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson. Men samtidigt måste vi också ge våra mindre äggleverantörer här i Värmland en rimlig chans att ställa om produktionen.

Beslutet omfattar hela verksamheten
Beslutet gäller för samtliga butiker inom Konsum Värmland och även för dotterföretagen Pekås, Supermarket och MaxiMat.  Dessutom kommer den egna livsmedelsproduktionen, Värmlands Chark AB och Konsum Värmland Bageri att ställa om sin produktion, för att endast använda ägg från frigående höns.

– Vi har många medlemmar som engagerat sig i denna fråga. Därför väljer vi nu att helt fasa ut ägg från burhöns, avslutar Klas Olsson.

För ytterligare fakta; se gärna; www.konsumvarmland.se
För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102

 • Coop Värmland tar över fyra Nettobutiker

  Sedan tidigare har Coop Vardagshandel, som driver landets Nettobutiker, meddelat att butikerna pausas från den sista juni. Efter förhandlingar mellan Coop Värmland och Coop Butiker oc...
  Läs mer
 • Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

  Coop Butiker & Stormarknader är ett av de offensivaste företagen inom svensk handel när det gäller att etablera nya butiker. Med hjälp av smart geodata från Prospect Mapping kommer etableringsbesluten nu att gå ännu snabbare samtidigt som de befintliga butikerna kommer kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån varje lokal marknad.
  Läs mer