Succé för 2011 års medlemsåterbäring; 72 miljoner till Konsum Värmlands 146 717 medlemmar

Succé för 2011 års medlemsåterbäring; 72 miljoner till Konsum Värmlands 146 717 medlemmar

Det nya systemet med medlemsåterbäring som Konsum Värmland, tillsammans med Coop i Sverige, införde i december 2010 har blivit en verklig succé. Konsum Värmlands medlemmar har under 2011 sammanlagt delat på hela 72 miljoner kronor.

 

Konsum Värmlands VD Steve Fredriksson visar upp medlemskortet som under 2011 har genererat medlemmarna 72 miljoner kronor.

– Vårt grunduppdrag är att göra ekonomisk nytta för våra medlemmar, som också är våra ägare. Medlemsåterbäringen är verkligen ett tydligt exempel på detta, säger Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson.

Unik företeelse
Medlemsåterbäringen är unik för Coop i Sverige. Beroende på hur mycket man handlar kan återbäringen bli upp till fem procent och aldrig lägre än en procent. De 72 miljoner kronor som Konsum Värmland har delat ut har medlemmarna tjänat in genom inköp under hela 2011.

– Konsum Värmland är en medlemsägd förening där pengar självklart ska gå tillbaka till våra ägare. Vi vet att återbäringen gör en stor skillnad för många av våra medlemmar. För en genomsnittlig barnfamilj som lägger merparten av sina inköp hos oss innebär medlemsåterbäringen flera tusenlappar på ett år, fortsätter Steve Fredriksson.

6 118 nya medlemmar
Av medlemstillströmningen att döma har responsen på medlemsåterbäringen varit mycket positiv. Tillströmningen av nya medlemmar hade rekordproportioner. 6 118 nya medlemmar innebar att föreningen vid årsskiftet 2010/2011 hade 146 717 medlemmar.

– Medlemstillströmningen har verkligen varit fantastisk. Och det är extra roligt att merparten av de nya medlemmarna är födda på 70- 80- och 90-talen, menar Steve Fredriksson. Det var visserligen en del diskussioner i början om hur det här systemet var uppbyggt, men medlemsnyttan har tack vare medlemsåterbäringen aldrig varit så stor som den är idag. 72 miljoner kronor talar sitt tydliga språk, avslutar Steve Fredriksson.

Fakta medlemsåterbäring

– Beroende på hur mycket en medlem handlar för kan medlemsåterbäringen bli upp till fem procent och aldrig lägre än en procent. Ju mer man handlar, desto högre återbäring.

– Medlemsåterbäringen betalas ut på MedMera-kortet varje månad i reda pengar. Den kan sparas eller användas på en gång

– Medlemsåterbäring hos Konsum Värmland kan samlas hos; Coop Forum och Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum, Konsum City i Karlstad, Coop Nära, All Världens Mat, Pekås, Affection, Mansion, Domus Optik och Svenska Hem Interiör Karlskoga

– Dessutom ger inköp hos samarbetspartners en viss återbäring vid användande av MedMera-kortet.

 

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 054-220102