Störst ökning av ekohandel i Norrbotten

Störst ökning av ekohandel i Norrbotten

Coops försäljning av ekologiska varor slog rekord under första halvåret 2017. Nya siffror visar att ekoandelen steg till 10,4 procent, vilket överträffar Coops tidigare toppnotering från 2016. Bäst ökning i landet har Coop Norrbotten och då främst Coop Konsum i Katterjåkk som ökar sin försäljning av ekologiska varor med 37 procent.

Coops försäljning av ekologiska varor slog rekord under första halvåret 2017. Nya siffror visar att ekoandelen steg till 10,4 procent, vilket överträffar Coops tidigare toppnotering från 2016. Bäst ökning i landet har Coop Norrbotten och då främst Coop Konsum i Katterjåkk som ökar sin försäljning av ekologiska varor med 37 procent.

– Det beror främst på att vi har en ung, nytänkande och väldigt engagerad personal som är lyhörda inför kundernas önskemål. Alla har sitt ansvarsområde och alla jobbar på att få in fler ekologiska varor, säger Anette Stoor butikschef Coop Konsum Katterjåkk.

– Sen är ekologiskt också dyrt i Norge och vi har en hel del kunder därifrån.

Coop Norrbotten ökade sin ekohandel med 6,4 procent under första halvåret av 2017. Coop Norrbottens andel ekologiskt sortiment och närproducerat sortiment sammanslaget ligger på 22 procent. Andelen närproducerat av den totala färskvaruförsäljningen ligger nära 50 procent.

Coop Loet högst andel ekohandel
Coop Norrbottens bästa butik är fortsatt Coop Loet som noterades för en ekohandel på 10,1 procent, vilket ligger nära riksgenomsnittet för Coop på 10,4 procent.

– Jag tror att det är för att vi är en citybutik och har många besökare varje dag och en varierad kundkrets. Vi försöker att köpa in det ekologiska alternativet om det är prismässigt nära det icke-ekologiska alternativet, säger butikschef Eija Nilsson.

Bananer, ägg och matfett mest populära varor
Under förra året utökade Coop sitt ekologiska livsmedelssortiment med nära 500 produkter. Breddningen av ekosortimentet fortsätter och under våren har exempelvis Coops egna varumärke änglamark lanserat två nya glassorter och tre nya sillsorter. De mest populära ekologiska varorna är fortsatt bananer, ägg och matfett.

För ytterligare frågor kontakta:
Anette Stoor, Coop Konsum Katterjåkk: 072 – 530 28 62
Eija Nilsson, Coop Loet: 072 – 544 51 94

 Coop Norrbotten är en detaljhandelsdrivande förening ägd av 135 470 medlemmar i Norrbotten. Föreningen har 38 butiker/stormarknader, ca 700 årsanställda samt en bruttoomsättning på 2,6 miljarder kronor. Huvudkontoret finns på Storheden, Luleå.

www.coopnorrbotten.se