Steve Fredriksson lämnar som VD för Konsum Värmland

Konsum Värmlands VD och koncernchef Steve Fredriksson lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. Anledningen är att styrelsen och VD har skilda uppfattningar i väsentliga frågor.

Steve Fredriksson har genomfört mycket stora insatser för Konsum Värmland genom åren, säger Konsum Värmlands styrelseordförande Ingegärd Persson. Men då vi har skilda uppfattningar i alltför många frågor skiljs våra vägar åt.Inom de närmaste dagarna kommer styrelsen att tillsätta en tillförordnad VD, som tillfälligt kommer att inneha befattningen tills dess att en efterträdare tillsatts.Vi kommer också att förändra en hel del rutiner som handlar om lönesättning för enskilda tjänstemän i ledande positioner. Mitt eget agerande i detta ärende kommer också att prövas av ett extrainkallat förvaltningsråd som kommer att hållas redan på torsdag.

För ytterligare information, kontakta Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02. Ingegärd Persson är anträffbar under onsdagen, tfn; 070-576 54 94