Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

Smart geodata ökar takten på Coop Butiker och Stormarknaders etableringar

Coop Butiker & Stormarknader är ett av de offensivaste företagen inom svensk handel när det gäller att etablera nya butiker. Med hjälp av smart geodata från Prospect Mapping kommer etableringsbesluten nu att gå ännu snabbare samtidigt som de befintliga butikerna kommer kunna skräddarsy sina erbjudanden utifrån varje lokal marknad.

Coop Butiker och Stormarknader har de senaste åren flyttat fram sina positioner rejält på den svenska dagligvarumarknaden. Främst genom köpet av Nettos svenska verksamhet, där nu över 100 butiker ställts om till Coop på mindre än ett år. Men också genom att etablera nya butiker i hög takt. Under 2019 öppnades 8 nya butiker och efter sommaren öppnas nya butiker ibland annat Hagastaden i Stockholm och Kävlinge i Skåne.

Men butiksetableringar är ofta både tidskrävande och kostsamma. Både i den första fasen då det gäller att beräkna butikens kommersiella potential men också när det gäller att anpassa den nya butiken till den lokala marknaden. Genom det färska samarbetet med Prospect Mapping kommer dessa beslutsunderlag att kunna tas fram i realtid.

Prospect Mappings Site Location Map är ett oerhört kraftfullt verktyg som kommer att ge oss möjlighet att hitta vita fläckar där vi borde etablera nya butiker men också lägen för fristående Hämta-skåp för vår e-handel. Vår etableringsprocess blir nu både snabbare och smartare och vi kommer dessutom få bättre kunskap om varje butiks unika behov, säger Anders Rovér, chef struktur & etablering på Coop Butiker och Stormarknader.

Prospect Mapping utvecklar system och verktyg för att kombinera butiksdata med geografisk position. Detta verktyg har främst vänt sig till handelns leverantörer som optimerat sina säljdistrikt. Men sedan 2019 har även SCB:s demografiska data adderats till systemet, vilket gör att det går att beräkna en potentiell butiks säljpotential. Det går också att addera data från beslutade byggprojekt.

Vi är glada över att CBS väljer Site Location Map och våra databaser för sina affärsprojekt. Web-verktyget simulerar snabbt alternativa affärslägen i kart- och tabellversioner. Det är formeln” Gravity Model of Retail” som snabbt ger svar på potentiella affärsprojekt. Vi tror starkt på en utveckling där fler i branschen installerar digitala och geografiska web-applikationer med smarta data för en bättre träffbild i projekt och högre effektivitet i kundbearbetningen, säger Håkan Hünning, co-founder och partner i Prospect Mapping Systems.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rovér, chef struktur & etablering Coop Butiker och Stormarknader
Telefon: 010-743 43 39
Mejl: Anders.Rover@coop.se

Håkan Hünning, partner och grundare, Prospect Mapping Systems Sweden AB
Telefon: 070-982 19 20
Mejl: hakan.hunning@prospectmapping.se

Om Prospect Mapping Systems:

Prospect Mapping Systems grundat 2013 är ledande i utvecklingen av geografiska optimeringsverktyg för företag inom konsumentvarusektorn. På våra tekniska plattformar kombineras masterdata om ca 70 000 intressepunkter med SCB-data och data från kundens egna databaser. Våra applikationer är Sales Action Map för optimering av säljbesök, Trade Marketing Map för butiksurval av aktiviteter, Site Location Map för etableringsanalys och e-handelsflöden samt Local Market Map för närområdesanalys.