Pressmeddelanden & Nyheter

June 2023

Träffa Coop och KF i Almedalen

Snart startar Almedalen 2023. Coop och KF finns på plats för debatter, möten och samtal. Vi kommer diskutera vägen framåt mot en mer hållbar livsmedelskedja och hur vi kan säkra en robust livsmedelsförsörjning med levande butiker i hela landet.Read more