Satsningar på tidigare nedläggningshotade butiker; Konsum Värmland satsar 2,4 miljoner kronor på två landsortsbutiker

Satsningar på tidigare nedläggningshotade butiker; Konsum Värmland satsar 2,4 miljoner kronor på två landsortsbutiker

Så sent som i våras var Konsum Värmlands butiker i Vikene och Stöllet nedläggningshotade. Sedan dess har engagemanget och köptroheten bland medlemmarna medfört att nedläggningshotet är avvärjt och nu har man beslutat om en upprustning för cirka 2,4 miljoner kronor.

Det var när Konsum Värmland presenterade ett negativt rörelseresultat för 2014, som man aviserade att ett antal butiker var nedläggningshotade. Sedan dess har man vidtagit en del åtgärder som medfört att samtliga landsortsbutiker lever vidare. Vid butikerna Stöllet och i Vikene väljer man till och med att genomföra upprustningar och uppfräschningar för en sammanlagd summa av 2,4 Mkr.

– Ända sedan i våras har vi haft konstruktiva och engagerande möten med både personal och medlemmar på respektive ort, säger Konsum Värmlands VD Tomas Sjölander. Resultatet har blivit en ökad köptrohet vilket innebär att det blir ekonomiskt försvarbart med investeringar i Stöllet och Vikene, som var i störst behov av renovering.

Ommålning och uppfräschning
Det är framförallt den yttre miljön som kommer att få en uppfräschning i både Vikene och Stöllet. Även försäljningsytorna kommer att genomgå smärre ombyggnader i form av färg, viss ny inredning och ommöbleringar. Arbetena kommer att påbörjas omgående och beräknas vara färdigställda under senvåren 2016, och den totala investeringssumman beräknas uppgå till cirka 2,4 Mkr.

– Det var verkligen välkommet och efterlängtat säger Lennart Carlsson, som är affärschef vid Coop Nära i Vikene. Det är glädjande att utvecklingen har vänt för oss lantortshandlare. Nu får vi hoppas att köptroheten bland innevånarna i bygden håller i sig även i framtiden, avslutar Lennart.

För ytterligare fakta; Se gärna; www.konsumvarmland.se
För ytterligare information, kontakta; Lennart Carlsson, affärsschef Coop Nära Vikene, tfn; 0570-520 13 eller Konsum Värmlands kommunikationschef Klas Olsson, tfn; 010-410 81 02

vikene

Bild; Coop Nära Vikene är en av två tidigare nedläggningshotade butiker som kommer att renoveras.