Säker köttfärs från Konsum Värmland Charkfabrik En privat leverantör till Coop Sverige har utsatts för visst sabotageförsök i köttfärs.

Detta berör överhuvudtaget inte Konsum Värmlands butiker som själva producerar och levererar all köttfärs från den egna charkfabriken vid Orrholmen i Karlstad. Konsum Värmland charkfabrik är en lokal anläggning med cirka 170 anställda vid Orrholmen i Karlstad. Anläggningen är unik såtillvida att man tillverkar och producerar det mesta av kött- och charkprodukterna till de egna butikerna. Tillverkningen sker endast av svenska köttråvaror.

–      Kvalitets- och säkerhetsfrågor har alltid varit viktiga faktorer för oss. Vi har en mycket sträng kontroll av våra produkter, något som kommer att förstärkas ytterligare efter det som har hänt i Stockholm, säger chefen för Konsum Värmlands charkfabrik, Kenny Thor.

 För ytterligare information kontakta; Konsum Värmlands informationschef Klas Olsson, tfn 054-22 01 02  eller chefen för charkfabriken Kenny Thor, tfn054- 22 02 65