Revisionsberättelsen till Konsum Värmlands årsredovisning är påskriven av revisorerna

Som tidigare har meddelats var revisionsberättelsen till Konsum Värmlands årsredovisning något försenad. Den finns nu tillgänglig i Konsum Värmlands verksamhetsberättelse sidan 36 – 37. Verksamhetsberättelsen finns på; www.konsumvarmland.se

Revisionsberättelsen innehåller i sammandrag följande;

  • Revisorernas beskrivning av händelseförloppet gällande odokumenterade utbetalningar till Konsum Värmlands förre VD.
  • Uppgörelsen med förre VD betar inte föreningsstämman ansvarsprövningen.
  • Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelseledamoten tillika verkställande direktören Tomas Sjölander ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  • Revisorerna tillstyrker till föreningsstämman att den nya styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  • Revisorerna tillstyrker till föreningsstämman att tidigare styrelseledamot Torbjörn Holmström beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  • Revisorerna varken till- eller avstyrker förvaltningsrådets ledamot tillika ordförande Gunnar Törnqvist ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  • Revisorerna tillstyrker till föreningsstämman att övriga ledamöter i förvaltningsrådet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  • Revisorerna avstyrker till föreningsstämman att tidigare styrelseordförande Ingegärd Persson beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
  • Revisorerna varken till- eller avstyrker ansvarfrihet till tidigare VD och styrelseledamot Steve Fredriksson.

För ytterligare information angående revisionsberättelsen; kontakta Mattias Eriksson, auktoriserad revisor KPMG AB, tfn; 054-14 48 22

Med vänlig hälsning

Konsum Värmland

Klas Olsson

Kommunikationschef

Box 1004

651 15 Karlstad

Besöks-/Leveransadress: Timmergatan 1, 652 26 Karlstad

Direkt; 010-410 81 02